Ketanserine of pizotifeen tijdens de zwangerschap

In het kort

Over het gebruik van ketanserine en pizotifeen tijdens de zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend.

Risico indeling

  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - ketanserine
    • - pizotifeen

Achtergrondinformatie

Ketanserine
Met het gebruik van ketanserine (bij ernstige hypertensie in de tweede helft van de zwangerschap of als weeënremmer bij dreigende vroeggeboorte) is beperkt ervaring opgedaan. Bij gebruik van ketanserine tijdens de zwangerschap bij het HELLP-syndroom en bij snel stijgende doses is hypotensie bij de neonaat beschreven.

Pizotifeen
Er is geen onderzoek gedaan naar het gebruik van pizotifeen in de zwangerschap.

Laatst bijgewerkt op 19-03-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.