Systemische middelen bij psoriasis tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Het gebruik van methotrexaat wordt afgeraden tijdens de borstvoeding. Dit middel heeft mogelijk nadelige effecten voor de zuigeling.
Gebruik geen acitretine tijdens de borstvoedingsperiode. Dit middel kan nadelige effecten hebben voor de zuigeling.
Bij eenmalig gebruik van methoxsaleen kan de borstvoeding na 24 uur kolven (deze melk weggooien) hervat worden.
Over het gebruik van apremilast, brodalumab, ixekizumab, secukinumab en ustekinumab zijn onvoldoende gegevens bekend om een uitspraak te kunnen doen over de mogelijke risico’s.

Risico indeling

 • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan via de melk mogelijk nadelige effecten geven bij de zuigeling. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden. Als dat niet kan, weeg dan de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van borstvoeding voor het kind. Voer extra controles uit bij het kind of ga over op flesvoeding.
  • - methotrexaat
  • - methoxsaleen
 • Risico tooltip icon Het is niet veilig om dit geneesmiddel te gebruiken in de borstvoedingsperiode. Kies zo mogelijk voor een veiliger middel. Als dat niet mogelijk is, ga dan over op flesvoeding
  • - acitretine
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - apremilast
  • - brodalumab
  • - ixekizumab
  • - secukinumab
  • - ustekinumab

Achtergrondinformatie

Methotrexaat
Methotrexaat gaat zeer beperkt over in de moedermelk. Het middel blijft echter lang in het lichaam aanwezig, zeker bij neonaten. Methotrexaat is toxisch, daarom wordt ook gebruik van de lage dosering afgeraden tijdens de borstvoeding.

Methoxsaleen
Bij eenmalig gebruik van methoxsaleen dient de borstvoeding tijdelijk worden gestaakt. Kolf de melk tot 24 uur na inname af en gooi deze weg. Daarna kan de borstvoeding weer worden voortgezet.

Acitretine
Acitretine is een retinoïde. Het middel is toxisch en heeft een lange halfwaar­detijd. Gebruik van acitretine tijdens de borstvoeding is gecontra-indiceerd.

Apremilast
Er is geen informatie over gebruik van apremilast tijdens de borstvoedingsperiode.

Brodalumab, ixekizumab, secukinumab, ustekinumab
Over het gebruik van deze IgG monoklonale antilichamen tijdens de borstvoeding is geen informatie. Grote moleculen zoals deze gaan nauwelijks over in de moedermelk. Kleine hoeveelheden IgG worden wel actief getransporteerd naar de moedermelk, vooral in de eerste week postpartum. Een beperkte overgang van deze middelen naar de moedermelk is daarom niet uitgesloten. Waarschijnlijk worden deze grote moleculen in het maagdarmkanaal van de zuigeling geïnactiveerd. Nadelige effecten bij de neonaat door blootstelling via borst­voeding zijn dus onwaarschijnlijk. Het is niet bekend of er langetermijneffecten zijn.

Laatst bijgewerkt op 06-11-2018


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.