Selectieve immunosuppressiva bij reumatische aandoeningen tijdens de zwangerschap

Overzicht

Over het gebruik van abatacept, baricitinib, belimumab, leflunomide, tofacitinib tijdens de zwangerschap zijn vrijwel geen gegevens bekend. Het is daardoor niet mogelijk een goede inschatting te maken van de mogelijke risico’s.

Let op

 • Leflunomide heeft een hele lange halfwaardetijd. Volg een washout-procedure bij een kinderwens of wanneer een vrouw tijdens de therapie onverwacht zwanger raakt.

Risico indeling

 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - abatacept
  • - baricitinib
  • - belimumab
  • - leflunomide
  • - tofacitinib

Informatie voor zorgprofessionals

Middelen bij reumatische aandoeningen
De behandeling van reuma tijdens de zwangerschap is niet eenvoudig. Behandel de aandoening altijd optimaal, exacerbaties kunnen het verloop van de zwangerschap ongunstig beïnvloeden. Het risico op onder andere spontane abortus, vroegtijdige bevalling en een laag geboortegewicht is verhoogd. Vrouwen krijgen daarom het advies om alleen in een rustige fase van de aandoening zwanger te worden.

De keuze voor de medicatie tijdens de zwangerschap is afhankelijk van de medische historie en situatie van de zwangere. Binnen de verschillende geneesmiddelgroepen gaat de voorkeur uit naar de middelen waarmee de meeste ervaring is opgedaan.

Leflunomide
Leflunomide is in dierstudies al bij lage doseringen teratogeen. Bij de mens is nauwelijks ervaring opgedaan. Leflunomide heeft een extreem lange halfwaardetijd. Zonder washout-procedure zijn de metabolieten soms nog tot 2 jaar na staken van de therapie detecteerbaar. De washout-procedure bij kinderwens bestaat uit driemaal daags 8 gram colestyramine gedurende 11 dagen. Volg deze washout-procedure ook wanneer een vrouw tijdens de behandeling onverwacht zwanger raakt. Dit vermindert snel de intra-uteriene blootstelling.

Placentapassage monoklonale antilichamen
Belimumab is een monoklonaal antilichaam. Monoklonale antilichamen passeren in het eerste trimester de placenta nauwelijks. Vanaf het tweede trimester neemt de placentapassage door actief transport toe. De passage is het hoogste vlak voor de partus. Deze middelen hebben een lange halfwaardetijd en zijn nog maanden na toediening in het serum aantoonbaar.

Immunosuppressie bij het kind
Door de langzame klaring kunnen monoklonale antilichamen nog maanden in het lichaam van het kind aanwezig zijn. Dit kan tot immunosuppressie leiden. Vanwege de kans op immunosuppressie bij het kind, kan het raadzaam zijn met de medicatie te stoppen als de ziekte in remissie is.

Vaccinatie van het kind met een levend verzwakt vaccin in het eerste levensjaar wordt afgeraden. Echter, vaccinaties die horen tot het Rijksvaccinatieprogramma kunnen wél gegeven worden.

Laatst bijgewerkt op 02-01-2020


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.