Selectieve immunosuppressiva bij reumatische aandoeningen tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Het is onbekend of selectieve immunosuppressiva bij reumatische aandoeningen tijdens de borstvoeding veilig gebruikt kunnen worden. Bij de selectieve immunosuppressiva horen abatacept, baricitinib, belimumab, leflunomide, tofacitinib.

Let op:

 • Vermijd het gebruik van leflunomide, baricitinib en tofacitinib tijdens de borstvoeding vanwege mogelijke nadelige effecten op het kind. Vooral wanneer het kind te vroeg is geboren of jonger is dan 2 maanden.

Risico indeling

 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - abatacept
  • - baricitinib
  • - belimumab
  • - leflunomide
  • - tofacitinib

Achtergrondinformatie

Belimumab
Er zijn twee case reports gepubliceerd over het gebruik van belimumab tijdens de borstvoeding [1, 2]. Bij beide kinderen zijn geen nadelige gevolgen beschreven. De relatieve kinddosis werd berekend in een casus en was 3.67% [1].

Belimumab is een monoklonaal antilichaam. Monoklonale antilichamen zijn grote moleculen, die weinig overgaan in de moedermelk. Bovendien worden deze grote moleculen waarschijnlijk in het maagdarmkanaal van de zuigeling geïnactiveerd. Systemische effecten bij de neonaat door blootstelling via de borstvoeding lijken onwaarschijnlijk.

Het is niet bekend of het gebruik van monoklonale antilichamen langetermijneffecten heeft bij de zuigeling.

Abatacept
Een case report beschrijft het gebruik van abatacept tijdens de borstvoeding [3]. Het kind kreeg volledig borstvoeding en heeft geen nadelige gevolgen ondervonden. Vanwege het hoge molecuulgewicht (92.000 Da) en de slechte orale absorptie is het onwaarschijnlijk dat abatacept in grote hoeveelheden de moedermelk en de systemische circulatie van het kind bereikt.

Leflunomide
Er is geen gepubliceerde data over het gebruik van leflunomide tijdens de borstvoeding. Vanwege de lange halfwaardetijd van de actieve metaboliet van leflunomide en mogelijke nadelige effecten op het kind wordt gebruik tijdens de borstvoeding afgeraden.

Baricitinib en tofacitinib
Er is geen informatie bekend over het gebruik van baricitinib en tofacitinib tijdens de borstvoeding. Een goede inschatting van het risico is niet mogelijk. Gebruik wordt afgeraden, vooral als het kind te vroeg is geboren of jonger is dan 2 maanden. 

arrow icon
Saito J, Yakuwa N, Ishizuka T. Belimumab Concentrations in Maternal Serum and Breast Milk During Breastfeeding and the Safety Assessment of the Infant: A Case Study. Breastfeeding medicine : the official journal of the Academy of Breastfeeding Medicine. 2020-07-01;15(7):475-477Danve A, Perry L, Deodhar A. Use of belimumab throughout pregnancy to treat active systemic lupus erythematosus: a case report. Seminars in arthritis and rheumatism. 2014-10-01;44(2):195-7Saito J, et al. Abatacept concentrations in maternal serum and breast milk during breastfeeding and an infant safety assessment: a case study. Rheumatology (Oxford, England). 2019-09-01;58(9):1692-1694

Laatst bijgewerkt op 22-03-2022


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.