Middelen bij lepra tijdens de zwangerschap

In het kort

Rifampicine en dapson kunnen tijdens de zwangerschap worden gebruikt. De WHO raadt aan om de behandeling van lepra voort te zetten tijdens de zwangerschap.

Let op

 • Geef eenmalig vitamine K per injectie aan de pasgeborene direct na de bevalling als de moeder tijdens de zwangerschap rifampicine heeft gebruikt.
 • Gebruik van dapson in de laatste weken van de zwangerschap kan hyperbilirubinemie (een te hoog gehalte bilirubine) bij het kind veroorzaken.

Risico indeling

 • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap. Of studies tonen discrepanties, maar zijn overwegend gunstig. Het belang van behandeling zal na afweging veelal groter zijn dan het risico.
  • - rifampicine (1e en 2e trimester)
 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel of studies minder discrepanties tonen. Het belang van behandeling kan na afweging groter zijn dan het risico.
  • - dapson (1e en 2e trimester)
 • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of –ongeboren- kind. Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.
  • - dapson (3e trimester)
  • - rifampicine (3e trimester)

Achtergrondinformatie

Rifampicine
Over het gebruik van rifampicine tijdens de zwangerschap zijn redelijk veel gegevens bekend. Deze informatie wijst niet op een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Bij het gebruik van rifampicine in het derde trimester is incidenteel een verhoogde bloedingsneiging bij de neonaat gemeld. Het is niet duidelijk of vitamine-K-profylaxe bij de moeder vóór de geboorte zinvol is. De placentapassage van vitamine K is slecht. Geef parenteraal vitamine K aan de neonaat.

Dapson
In ontwikkelingslanden wordt dapson vaak gebruikt tijdens de zwangerschap, maar goede documentatie ontbreekt. De beschikbare gegevens wijzen niet op een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Dapson kan een hemolytische anemie veroorzaken bij een G6PD-deficiënte patiënt. G6PD-deficiëntie is een erfelijke aandoe­ning en komt met name voor bij mensen die afkomstig zijn uit het Middellandse Zeege­bied, Suriname, de Antillen, Azië en Afrika. In de oorspronkelijke Noord-Europese bevolking is de incidentie laag (0,1%).

Laatst bijgewerkt op 05-06-2020


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.