Diverse antiprotozoïca bij infecties tijdens de zwangerschap

In het kort

Metronidazol kan zo nodig worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Gebruik clioquinol niet tijdens de zwangerschap. Dit middel kan nadelige effecten hebben op de schildklier van het ongeboren kind. Het is onbekend of pentamidine tijdens de zwangerschap veilig gebruikt kan worden.
Weeg bij behandeling de ernst van de infectie af tegen eventuele mogelijke nadelige gevolgen van het gebruik van de medicatie.

Risico indeling

  • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap. Of studies tonen discrepanties, maar zijn overwegend gunstig. Het belang van behandeling zal na afweging veelal groter zijn dan het risico.
    • - metronidazol
  • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of –ongeboren- kind. Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.
    • - clioquinol
  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - pentamidine

Achtergrondinformatie

Metronidazol
De ruime ervaring die met metronidazol tijdens de zwangerschap is opgedaan laat geen eenduidig verhoogd risico zien op aangeboren afwijkingen. Inmiddels zijn er meer dan 3000 zwangerschappen gevolgd met blootstellingen in het eerste trimester. Al zijn hiermee lage verhoogde risico’s op specifieke afwijkingen niet uitgesloten, meerdere grote studies zien geen overall verhoogd risico.
Metronidazol is mutageen in bacteriën en carcinogeen in enkele dierstudie. Daarom is men terughoudend met het gebruik van metronidazol tijdens de zwangerschap. Het middel is sinds 1960 internationaal op de markt zonder dat carcinogene of muta­gene effecten bij de mens zijn beschreven.
Als behandeling van trichomoniasis tijdens de zwangerschap nodig is, gaat de voorkeur uit naar eenmalige toediening van oraal 2 gram metronidazol.

Clioquinol
Over het systemisch gebruik van clioquinol voor amoebiasis tijdens de zwangerschap zijn geen gegevens bekend. Het middel bevat jodium. Jodium kan vanaf ongeveer de twaalfde zwangerschapsweek worden opgenomen door de foetale schildklier. Hierdoor kan struma of hypothyreoïdie ontstaan. Gebruik clioquinol niet tijdens de zwangerschap.

Pentamidine
Er zijn slechts enkele tientallen gevolgde zwangerschappen in case series met blootstelling aan pentamidine per inhalatie of parenteraal. Er waren geen aanwijzingen voor nadelige effecten voor het kind. Dit is echter onvoldoende om een goede risico-inschatting van het gebruik van pentamidine tijdens de zwangerschap te maken.

Laatst bijgewerkt op 21-01-2021


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.