Middelen bij jicht tijdens de zwangerschap

In het kort

Omdat een jichtaanval tijdens de zwangerschap weinig voorkomt, is er weinig ervaring opgedaan met specifieke jichtmiddelen tijdens de zwangerschap.

Er zijn aanwijzingen dat allopurinol een verhoogd risico geeft op aangeboren afwijkingen wanneer het gebruikt wordt in het eerste trimester Het is onbekend of benzbromaron, colchicine en febuxostat gebruikt kunnen worden.

Let op:

 • Vermijd het gebruik van allopurinol tijdens het eerste trimester.

Risico indeling

 • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of –ongeboren- kind. Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.
  • - allopurionol (eerste trimester)
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - allopurionol (tweede en derde trimester)
  • - benzbromaron
  • - colchicine
  • - febuxostat

Achtergrondinformatie

Onderzoek
Jicht komt weinig voor bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Daarom is er niet veel ervaring opgedaan met specifieke jichtmiddelen tijdens de zwangerschap. Echter worden allopurinol en colchicine ook voor andere indicaties gebruikt waar meer ervaring mee is opgedaan.

Allopurinol
In de literatuur zijn enkele kinderen met aangeboren afwijkingen beschreven na blootstelling aan allopurinol in het eerste trimester. Twee case reports melden afwijkingen bij het kind die sterk lijken op de afwijkingen die kunnen ontstaan bij gebruik van mycofenolaatmofetil [1,2]. Beide middelen hebben een effect op de purine-synthese. Vermijd daarom het gebruik van allopurinol tijdens het eerste trimester.

Colchicine
Over het gebruik van colchicine tijdens de zwangerschap is met ruim 1100 blootgestelde zwangerschappen een redelijke hoeveelheid gegevens beschikbaar. Niet alle onderzoeken zijn echter van voldoende kwaliteit. Daarnaast zijn de onderzoeken vooral gedaan bij vrouwen met Familiaire Mediterrane Koorts (FMF), waarbij het ziektebeeld mogelijk ook een rol speelt in de uitkomsten van de studies.

Een meta-analyse over het gebruik van colchicine bij zwangere vrouwen met FMF concludeert dat er geen verhoogd risico is op foetale afwijkingen en miskramen [3]. In een andere studie wordt een verhoogd risico op foetale chromosomale afwijkingen beschreven bij gebruik van colchicine door zowel de moeder als de vader [4]. Dit risico is desondanks laag, 1 op de 151 zwangerschappen.

Benzbromaron en febuxostat
Over het gebruik van benzbromaron en febuxostat tijdens de zwangerschap zijn geengegevens beschikbaar. Hierdoor kan geen goede inschatting gemaakt worden van de mogelijke risico’s.

Andere geneesmiddelen bij jicht
Tegen een stootkuur met prednison of prednisolon is geen bezwaar. Zie voor meer informatie de pagina over Systemische corticosteroïden tijdens de zwangerschap.

Informatie over NSAID's is beschikbaar op de pagina over NSAID’s of salicylaten bij pijn tijdens de zwangerschap.

arrow icon
 • Kozenko M, Grynspan D, Oluyomi-Obi T. Potential teratogenic effects of allopurinol: a case report American journal of medical genetics. Part A. 2011-09-01;155A(9):2247-52
 • Hoeltzenbein M, Stieler K, Panse M. Allopurinol Use during Pregnancy - Outcome of 31 Prospectively Ascertained Cases and a Phenotype Possibly Indicative for Teratogenicity PloS one. 2013-06-19;8(6):e66637
 • Indraratna PL, Virk S, Gurram D. Use of colchicine in pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Rheumatology (Oxford, England). 2018-02-01;57(2):382-387
 • Singer A, Grinshpun-Cohen J, Sagi-Dain L. Colchicine treatment increases the risk for fetal chromosomal aberrations-an observational study and systematic literature review Rheumatology (Oxford, England). 2021-05-14;60(5):2342-2347

Laatst bijgewerkt op 11-02-2022


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.