Diverse antiprotozoïca bij infecties tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Een eenmalige dosis metronidazol kan veilig worden gebruikt tijdens de borstvoeding. Het gebruik van clioquinol moet worden vermeden tijdens de borstvoeding, omdat het jodium bevat. Het is onbekend of pentamidine veilig gebruikt kan worden tijdens de borstvoeding.

Let op
Door metronidazol kan de moedermelk een metaalachtige smaak krijgen.

Risico indeling

 • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de borstvoedingsperiode. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op nadelige effecten voor de zuigeling of op de melkproductie.
  • - metronidazol (eenmalig)
 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
  • - metronidazol (kuur)
 • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan via de melk mogelijk nadelige effecten geven bij de zuigeling. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden. Als dat niet kan, weeg dan de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van borstvoeding voor het kind. Voer extra controles uit bij het kind of ga over op flesvoeding.
  • - clioquinol
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - pentamidine

Achtergrondinformatie

Clioquinol
Over het systemisch gebruik van clioquinol bij amoebi­asis tijdens de borstvoeding is geen ervaring gedocumenteerd. Clioquinol bevat jodium. Jodium kan de schildklierfunctie van de zuigeling beïnvloeden en moet daarom vermeden worden.

Metronidazol
Gebruik van metronidazol tijdens de borstvoeding is redelijk onderzocht. Metronidazol gaat in redelijke hoeveelheden over in de moedermelk. De relatieve kind dosis ligt rond de 12-13.5%. De maximale concentraties in de moedermelk wordt twee tot vier uur na inname van een eenmalige dosis bereikt. Er zijn echter geen meldingen van nadelige effecten bij de zuigeling bij gebruik van eenmalig 2 gram of 250 mg drie maal per dag gedurende 7-10 dagen. Metronidazol wordt ook aan zuigelingen en kinderen gegeven. De dosering via borstvoeding is lager dan wat het kind bij directe toediening krijgt.
De halfwaardetijd is bij zuigelingen, vooral bij prematuren, verlengd. Daardoor kan stapeling van metronidazol in het lichaam optreden.

Pentamidine
Over het gebruik van pentamidine tijdens de borstvoeding zijn onvoldoende  gegevens bekend om een uitspraak te kunnen doen over de risico’s.

Laatst bijgewerkt op 01-12-2022


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.