Direct werkende spierverslappers tijdens de zwangerschap

In het kort

Over gebruik van dantroleen en hydrokinine tijdens de zwangerschap is weinig informatie bekend. Een conclusie over de veiligheid is niet mogelijk.

Risico indeling

  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - dantroleen
    • - hydrokinine

Achtergrondinformatie

Dantroleen
Er is nauwelijks informatie over gebruik van dantroleen tijdens de zwangerschap. Er zijn enkele zwangerschappen beschreven met blootstelling in het derde trimester zonder nadelige effecten.

Hydrokinine
Met hydrokinine is geen beschreven ervaring in de zwangerschap.
Hydrokine is structureel verwant aan kinine, daarover is wel een redelijke hoeveelheid onderzoek beschreven. Er zijn geen teratogene effecten gezien bij therapeutische doseringen van kinine in de zwangerschap. Echter in een groot deel van de zwangerschappen was de blootstelling niet in het eerste trimester. Bij gebruik van zeer hoge doseringen kinine tijdens de zwangerschap is schade aan de oog- en gehoorzenuw bij het kind beschreven in case reports. Ook kunnen hoge doseringen uteruscontracties induceren. De dosering van het structureel verwante hydrokinine bij spierkrampen is echter veel lager.

Laatst bijgewerkt op 09-02-2021


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.