Hoestprikkeldempende middelen tijdens de zwangerschap

In het kort

Noscapine kan voor een korte periode worden gebruikt in de zwangerschap. Dextromethorfan heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor het ongeboren kind als het vroeg in de zwangerschap wordt gebruikt. Codeïne heeft mogelijk gevolgen voor het ongeboren kind als het langere tijd wordt gebruikt. Kort gebruik van codeïne kan waarschijnlijk zonder gevolgen.

Let op:

 • Gebruik codeïne voor een korte tijd. Houd bij gebruik van codeïne voor een langere tijd rekening met ademhalingsdepressie en onthoudingsverschijnselen bij de baby. Dit kan ook optreden als codeïne in de late zwangerschap of vlak voor de bevalling wordt gebruikt.

Risico indeling

 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel of studies minder discrepanties tonen. Het belang van behandeling kan na afweging groter zijn dan het risico.
  • - codeïne (kortdurend) (eerste en tweede trimester)
  • - dextromethorfan
  • - noscapine (kortdurend)
 • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of –ongeboren- kind. Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.
  • - codeïne (langdurig) (derde trimester)
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - pentoxyverine

Achtergrondinformatie

Noscapine
Noscapine wordt vaak gebruikt tijdens de zwangerschap. De ervaring met dit middel is echter niet vastgelegd. Gebruik het daarom alleen kortdurend.

Codeïne
Over het gebruik van codeïne in het eerste trimester zijn veel gegevens bekend. De meeste onderzoeken laten geen verhoogde kans op aangeboren afwijkingen in het algemeen zien. Er bestaat discussie over een mogelijke associatie met bepaalde specifieke afwijkingen (hartafwijkingen en spina bifida). Het absolute risico is hoe dan ook laag.

Gebruik vlak vóór de partus en regelmatig gebruik van hogere doseringen aan het einde van de zwangerschap kunnen leiden tot ademhalingsdepressie en onthoudingsverschijnselen bij de neonaat.

Dextromethorfan
Over het gebruik van dextromethorfan is weinig informatie bekend. De beschikbare gegevens wijzen niet op een verhoogd risico op nadelige effecten bij gebruik vroeg in de zwangerschap.

Pentoxyverine
Er is geen onderzoek gedaan naar het gebruik van pentoxyverine tijdens de zwangerschap.

Laatst bijgewerkt op 25-03-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.