Hoestprikkeldempende middelen tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Dextromethorfan en noscapine kunnen waarschijnlijk gedurende korte tijd veilig worden gebruikt tijdens de borstvoedingsperiode. Codeïne heeft mogelijk nadelige effecten bij het kind. Gebruik codeïne bij hoest niet langer dan enkele dagen. Gebruik pentoxyverine niet tijdens de borstvoedingsperiode.

Let op:

 • Houd de baby goed in de gaten bij gebruik van codeine. Stop de borstvoeding of de medicatie bij sufheid, slecht drinken, moeilijk ademhalen en verlaagde spierspanning.

Risico indeling

 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
  • - dextromethorfan
  • - noscapine
 • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan via de melk mogelijk nadelige effecten geven bij de zuigeling. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden. Als dat niet kan, weeg dan de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van borstvoeding voor het kind. Voer extra controles uit bij het kind of ga over op flesvoeding.
  • - codeïne (kortdurend)
 • Risico tooltip icon Het is niet veilig om dit geneesmiddel te gebruiken in de borstvoedingsperiode. Kies zo mogelijk voor een veiliger middel. Als dat niet mogelijk is, ga dan over op flesvoeding
  • - codeïne (langdurig)
  • - pentoxyverine

Achtergrondinformatie

Dextromethorfan
Over het gebruik van dextromethorfan tijdens de borstvoeding zijn geen gegevens bekend. Kortdurend gebruik leidt waarschijnlijk niet tot nadelige effecten bij de zuigeling.

Noscapine
Er is slechts 1 studie waarin de overgang van noscapine in de borstvoeding is onderzocht. Het gaat weinig over in de borstvoeding. Noscapine wordt regelmatig gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven. Bij kortdurend gebruik worden geen nadelige effecten verwacht.

Codeïne
Gebruik codeïne bij hoest niet langer dan 2-3 dagen en niet in hoge doseringen tijdens de borstvoedingsperiode. Gebruik codeïne eventueel af en toe voor de nacht.

Codeïne wordt meestal in kleine hoeveelheden uitgescheiden in de moedermelk. Eén casusbeschrijving vermeldt sterfte van de zuigeling na gebruik van codeïne door de moeder. De moeder had een verhoogde activiteit (ultra rapid metabolizer) van het cytochroom P450 iso-enzym CYP2D6. Codeïne wordt bij dit genotype versneld omgezet in morfine. Dit leidt tot hogere morfinespiegels in het bloed van de moeder en in de moedermelk. Dit genotype komt voor bij 1 tot 2% van de Europese bevolking.

Pentoxyverine
Gebruik pentoxyverine niet tijdens de borstvoedingsperiode. Pentoxyverine gaat in grote hoeveelheden over in de moedermelk. De halfwaardetijd bij de zuigeling bedraagt vijf dagen. De serumconcentraties zijn bij de zuigeling hoger dan die bij de moeder. Er is een melding van ademstilstand met of zonder cyanose gemeld bij een zuigeling na gebruik van pentoxyverine door de moeder.

Laatst bijgewerkt op 25-03-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.