DEET of icaridine tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Gebruik diëthyltoluamide (DEET) alleen in gebieden waar muggensteken een gezondheidsrisico vormen, bijvoorbeeld vanwege malaria of zika.

Het is onbekend of icaridine tijdens de borstvoeding veilig gebruikt kan worden.

Let op

  • Gebruik een lage concentratie DEET (30%).
  • Breng insectenwerende middelen bij voorkeur aan op beddengoed, klamboe of kleding en zo min mogelijk op de huid.
  • Neem ook andere beschermende maatregelen tegen muggen.

Risico indeling

  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - deet
    • - icaridine

Achtergrondinformatie

DEET
Producten met 30% DEET zijn even effectief tegen muggensteken als producten met een hogere concentratie, wel is de werkingsduur korter. Er is geen onderzoek gedaan naar het gebruik van DEET tijdens de borstvoeding. Het is niet bekend of DEET in de moedermelk terechtkomt.

DEET heeft toxische eigenschappen. Neurologische effecten kunnen optreden bij mensen die DEET gebruiken op de huid. Dit wordt echter voornamelijk gezien bij overmatig gebruik. Uit voorzorg wordt geadviseerd de blootstelling tijdens de borstvoeding zo laag mogelijk te houden. DEET wordt tot 17% door de huid geabsorbeerd.

Icaridine
Er is geen onderzoek gedaan naar het gebruik van icaridine tijdens de borstvoeding. Het is niet bekend of icaridine in de moedermelk terechtkomt. Icaridine wordt voor ongeveer 4% door de huid geabsorbeerd.

 

Laatst bijgewerkt op 24-07-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.