Montelukast bij astma tijdens de zwangerschap

In het kort

Als het noodzakelijk is, kan montelukast tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Behandel astma zo goed mogelijk tijdens de zwangerschap
Een goede controle van de klachten is belangrijk. Astma tijdens de zwangerschap geeft voor moeder en kind een risico op complicaties. Het is daarom belangrijk dat astma in de zwangerschap optimaal behandeld wordt. In een aparte pagina worden de behandeling en de risico’s van astma tijdens de zwangerschap beschreven.

Lees verder onder de tabel voor meer informatie

Risico indeling

  • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap. Of studies tonen discrepanties, maar zijn overwegend gunstig. Het belang van behandeling zal na afweging veelal groter zijn dan het risico.
    • - montelukast

Achtergrondinformatie

Montelukast
Met het gebruik van montelukast tijdens de zwangerschap is redelijk veel ervaring opgedaan. Deze gegevens laten geen duidelijke aanwijzingen voor nadelige effecten zien.

In totaal zijn er in studies bijna 3000 zwangerschappen beschreven.

  • Vier onderzoeken, specifiek naar gebruik van montelukast of andere antileukotriënen, met rond de 1200 eerste trimester blootstellingen zien geen aanwijzingen voor een hoger risico op aangeboren afwijkingen. Het percentage afwijkingen is vergelijkbaar met de algemene populatie en de onderzoekers zien geen patroon in het type afwijkingen [1-4]. 
  • Daarnaast bevat het register van de fabrikant rond de 500 zwangerschappen. Zij opperde een mogelijke associatie met ledemaat reductie afwijkingen gebaseerd op gemelde cases in de literatuur [5].
  • Om dit te onderzoeken is een extra studie uitgevoerd. Bij bijna 1200 kinderen blootgesteld aan montelukast vroeg in de zwangerschap werden geen cases met ledemaat reductie afwijkingen gezien [6].

 

arrow icon
Cavero-Carbonell C, Vinkel-Hansen A, Rabanque-Hernández MJ. Fetal Exposure to Montelukast and Congenital Anomalies: A Population Based Study in Denmark. Birth defects research. 2017-04-03;109(6):452-459Sarkar M, et al. Montelukast use during pregnancy: a multicentre, prospective, comparative study of infant outcomes. European journal of clinical pharmacology. 2009-12-01;65(12):1259-64Kallen B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 3. Congenital malformations in the infants. European journal of clinical pharmacology. 2007-04-01;63(4):383-8Bakhireva LN, et al. Safety of leukotriene receptor antagonists in pregnancy. The Journal of allergy and clinical immunology. 2007-03-01;119(3):618-25Merck Research, Lab. Fourteenth annual report from the merck pregnancy registry for singulair (montelukast sodium) covering the period from u.S. Approval (february 20, 1998) through july 03, 2012.2013-01-01.Nelsen LM, et al. Congenital malformations among infants born to women receiving montelukast, inhaled corticosteroids, and other asthma medications. The Journal of allergy and clinical immunology. 2012-01-01;129(1):251-4.e1-6

Laatst bijgewerkt op 13-12-2021


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.