Montelukast bij astma tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Montelukast kan waarschijnlijk gebruikt worden tijdens de borstvoeding.

Risico indeling

  • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
    • - montelukast

Achtergrondinformatie

Montelukast kan gebruikt worden als inhalatiecorticosteroïden en beta2-sympaticomimetica onvoldoende werkzaam zijn. Het gaat weinig over in de borstvoeding. Bovendien kan montelukast gebruikt worden door kinderen vanaf 6 maanden. De hoeveelheid in de borstvoeding is veel lager dan de dosering die aan kinderen wordt voorgeschreven.

De ervaring met het gebruik van montelukast tijdens de borstvoeding is nog beperkt. Eén onderzoek met zeven moeder-kind paren rapporteerde geen nadelige effecten bij de kinderen. De dosis was 10 mg per dag en de gemiddelde leeftijd van de kinderen was 4,3 maanden. De relatieve kind dosis was 0,68%. De gemiddelde tijd tot de maximale plasmaconcentratie bedroeg vier uur.

Laatst bijgewerkt op 26-03-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.