Omalizumab en andere monoklonale antilichamen bij astma tijdens de zwangerschap

In het kort

Omalizumab kan tijdens de zwangerschap worden gebruikt als andere veiligere alternatieven niet genoeg werken. Het gebruik van dupilumab, benralizumab, mepolizumab en reslizumab tijdens de zwangerschap is niet of onvoldoende onderzocht.

Van monoklonale antilichamen is bekend dat ze vanaf het tweede trimester kunnen overgaan naar het ongeboren kind. Mogelijk onderdrukken ze na de geboorte de afweer van de baby (immunosuppressie). Bij gebruik van omalizumab, benralizumab, dupilumab, mepolizumab of reslizumab is dit nog niet beschreven, maar ook niet uit te sluiten.

Behandel astma zo goed mogelijk tijdens de zwangerschap
Een goede controle van de klachten is belangrijk. Astma tijdens de zwangerschap geeft voor moeder en kind een risico op complicaties. Het is daarom belangrijk dat astma in de zwangerschap optimaal behandeld wordt. In een aparte pagina wordt de behandeling en de risico’s van astma tijdens de zwangerschap beschreven.

Let op:

 • Gebruikt de moeder tijdens het laatste deel van de zwangerschap een monoklonaal antilichaam? Dan wordt inenting van het kind met een levend verzwakt vaccin in het eerste jaar afgeraden.

Risico indeling

 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - benralizumab
  • - dupilumab
  • - mepolizumab
  • - omalizumab
  • - reslizumab

Achtergrondinformatie

Omalizumab
Omalizumab wordt gebruikt als aanvullende behandeling bij ernstig persisterend allergisch astma. De beperkte gegevens laten geen duidelijke aanwijzingen voor een hoger risico op aangeboren afwijkingen en andere nadelige effecten zien. De informatie is afkomstig van case-reports (rond de 40 zwangerschappen) en een zwangerschapsregister (EXPECT, 230 zwangerschappen).(1-5)

Dupilumab
Een farmacovigilantie database studie beschrijft 36 blootgestelde zwangerschappen. Ze vonden geen associatie tussen dupilumab en nadelige zwangerschapsuitkomsten.(6) Een aantal case reports en case series beschrijven 18 zwangerschappen waarin dupilumab is gebruikt als behandeling van atopisch eczeem of dermatitis. Er worden geen complicaties of nadelige zwangerschapsuitkomsten beschreven.(7-13) Daarnaast heeft de fabrikant gegevens van 15 zwangerschappen, waarbij ook zwangeren met astma zitten. Hiervan eindigden 7 zwangerschappen in de geboorte van een gezond kind, 2 zwangerschappen werden afgebroken en 6 zwangerschappen resulteerden in een miskraam. Van de 6 vrouwen met een miskraam hadden 2 vrouwen al bekende risicofactoren voor een miskraam.(14)

Dit zijn te weinig gegevens om een inschatting te kunnen maken van het effect van dupilumab op de zwangerschap of het kind.

Benralizumab, mepolizumab en reslizumab
Over het gebruik van deze geneesmiddelen tijdens de zwangerschap zijn geen gegevens beschikbaar.

Monoklonale antilichamen kunnen via actief transport de placenta passeren
Dit is ook aangetoond voor omalizumab. Er zijn twee case reports waarin de concentratie van omalizumab is gemeten in het navelstrengbloed.(1, 3) Beide publicaties toonden omalizumab aan in het navelstrengbloed. De ene publicatie ziet een 3x hogere concentratie in het navelstrengbloed vergeleken met het maternale serum, in de andere publicatie zijn de concentraties gelijk. Er zijn geen studies die de overgang van de andere monoklonale antilichamen in deze groep beschrijven. Echter het is aannemelijk dat ook zij de placenta kunnen passeren.

De placentapassage van monoklonale antilichamen is maximaal rond de partus
De placentapassage van monoklonale antilichamen begint pas aan het eind van het 1e trimester en neemt toe in de loop van de zwangerschap. Ze kunnen via speciale transportmechanismes op de placenta de foetus bereiken. Bij gebruik tot aan het eind van de zwangerschap zijn deze middelen aantoonbaar in het bloed van de pasgeborene. Door de langzame klaring kunnen monoklonale antilichamen nog maanden in het lichaam van het kind aanwezig zijn. Het is nog niet bekend of de middelen genoemd op deze pagina nadelige effecten kunnen veroorzaken na de geboorte. Mogelijk onderdrukken ze de afweer van de baby (immunosuppressie).

 

 

arrow icon

1.            Majou D, Moreira B, Martin C, Chhun S, Treluyer JM, Tsatsaris V, et al. Safety of Omalizumab During Pregnancy and Breast-Feeding With Assessment of Placental Transfer: A Case Report. Allergy, asthma & immunology research. 2021;13(3):515-6. PMID:33733644.

2.            Gemicioğlu B, Yalçin AD, Havlucu Y, Karakaya G, Özdemir L, Keren M, et al. Country based report; the safety of omalizumab treatment in pregnant patients with asthma. Turkish journal of medical sciences. 2021;51(5):2516-23. PMID:34174791.

3.            Saito J, Yakuwa N, Sandaiji N, Uno C, Yagishita S, Suzuki T, et al. Omalizumab concentrations in pregnancy and lactation: A case study. The journal of allergy and clinical immunology In practice. 2020;8(10):3603-4. PMID:32544544.

4.            Namazy JA, Blais L, Andrews EB, Scheuerle AE, Cabana MD, Thorp JM, et al. Pregnancy outcomes in the omalizumab pregnancy registry and a disease-matched comparator cohort. J Allergy Clin Immunol. 2020;145(2):528-36.e1. PMID:31145939.

5.            Levi-Schaffer F, Mankuta D. Omalizumab safety in pregnancy. J Allergy Clin Immunol. 2020;145(2):481-3. PMID:31778706.

6.            Khamisy-Farah RD, G.; Kong, J.D.; Wu, J.; Bragazzi, N.L. . Safety profile of Dupilumab during pregnancy: a data mining and disproportionality analysis of over 37,000 reports from the WHO individual case safety reporting database (VigiBase TM). European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2021;25:5448-51.

7.            Escolà H, Figueras-Nart I, Bonfill-Orti M, Coll Puigserver N, Martin-Santiago A, Rodríguez Serna M, et al. Dupilumab for atopic dermatitis during pregnancy and breastfeeding: Clinical experience in 13 patients. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023. PMID:37143399.

8.            Kage P, Simon JC, Treudler R. Case of atopic eczema treated with dupilumab throughout conception, pregnancy, and lactation. J Dermatol. 2021;48(10):E484-e5. PMID:34342905.

9.            Lobo Y, Lee RC, Spelman L. Atopic Dermatitis Treated Safely with Dupilumab during Pregnancy: A Case Report and Review of the Literature. Case reports in dermatology. 2021;13(2):248-56. PMID:34177514.

10.          Costley M, Murphy B. Severe atopic dermatitis treated successfully with dupilumab throughout pregnancy. Clin Exp Dermatol. 2022;47(5):960-1. PMID:34856015.

11.          Akhtar NH, Khosravi-Hafshejani T, Akhtar D, Dhadwal G, Kanani A. The use of dupilumab in severe atopic dermatitis during pregnancy: a case report. Allergy, asthma, and clinical immunology : official journal of the Canadian Society of Allergy and Clinical Immunology. 2022;18(1):9. PMID:35115035.

12.          Gracia-Darder I, Pons De Ves J, Reyero Cortina M, Martín-Santiago A. Patient with atopic dermatitis, hyper IgE syndrome and ulcerative colitis, treated successfully with dupilumab during pregnancy. Dermatol Ther. 2022;35(2):e15237. PMID:34850510.

13.          Mian M, Dunlap R, Simpson E. Dupilumab for the treatment of severe atopic dermatitis in a pregnant patient: A case report. JAAD Case Rep. 2020;6(10):1051-2. PMID:32995444.

14.          Agency EM. Dupixent assessment report. https://wwwemaeuropaeu/en/documents/assessment-report/dupixent-epar-public-assessment-report_enpdf">https://wwwemaeuropaeu/en/documents/assessment-report/dupixent-epar-public-assessment-report_enpdf</a>. 2017.</p>

Laatst bijgewerkt op 01-09-2023


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.