Middelen bij de behandeling van verslaving tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Alcohol
Naltrexon kan waarschijnlijk veilig gebruikt worden tijdens de borstvoeding. Het is onbekend of acamprosaat, disulfiram en nalmefeen tijdens de borstvoeding gebruikt kunnen worden.

Roken
Roken tijdens de borstvoeding wordt afgeraden. Gebruik nicotinevervangende middelen alleen als stoppen zonder ondersteuning niet lukt. Het is onbekend of bupropion of varenicline veilig gebruikt kunnen worden. Er zijn effecten op de zuigeling bij bupropion beschreven. Het is niet bekend of bupropion de oorzaak hiervan was.

Let op

 • Geef geen borstvoeding gedurende 2 tot 3 uur na het gebruik van nicotinebevattende kauwgom, tabletten, spray of inhalator.
 • Observeer het kind bij het gebruik van bupropion tijdens de borstvoeding.

Risico indeling

 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
  • - naltrexon
  • - nicotinevervangende middelen
 • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan via de melk mogelijk nadelige effecten geven bij de zuigeling. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden. Als dat niet kan, weeg dan de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van borstvoeding voor het kind. Voer extra controles uit bij het kind of ga over op flesvoeding.
  • - bupropion
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - acamprosaat
  • - disulfiram
  • - nalmefeen
  • - varenicline

Achtergrondinformatie

Naltrexon
In een case report waarbij de moeder 50 mg naltrexon per dag gebruikte werd een relatieve kinddosis van rond de 1% berekend. Er werden geen nadelige effecten bij de zuigeling gezien.

Acamprosaat, disulfiram en nalmefeen
Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van acamprosaat, disulfiram en nalmefeen tijdens de borstvoeding.

Nicotineverslaving
Nicotine gaat gemakkelijk over in de moedermelk. Het effect van nicotine op de zuigeling is onvoldoende bekend. Over de veiligheid van elektronische sigaretten (e-sigaret) tijdens de borstvoeding is nog geen uitspraak mogelijk. Een voordeel van e-sigaretten is de verminderde blootstelling aan teer en koolmonoxide. E-sigaretten bevatten mogelijk wel andere schadelijke stoffen en chemische onzuiverheden in sterk wisselende concentraties.

Nicotinevervangende middelen
Probeer te stoppen zonder ondersteuning met nicotinevervangende middelen. Bij gebruik van pleisters gaat de voorkeur uit naar nicotinepleisters met een lage dosering. Verwijder de pleisters tijdens het slapen. Bij gebruik van nicotinepleisters van 21 mg per dag is de hoeveelheid nicotine en cotinine in de moedermelk vergelijkbaar met het roken van gemiddeld 17 sigaretten per dag. Bij gebruik van nicotinepleisters van 7 mg per dag en 14 mg per dag neemt de hoeveelheid in de moedermelk sterk af. Bij gebruik van nicotinekauwgum ontstaan grotere fluctuaties en hogere piekspiegels. Geef twee tot drie uur na gebruik geen borstvoeding. Dit geldt ook voor de tabletten, spray en inhalator.

Bupropion
Met het gebruik van bupropion is beperkt ervaring opgedaan. De hoeveelheid die overgaat in de moedermelk lijkt laag. Twee case-reports van kinderen van ongeveer zes maanden beschrijven insultachtige symptomen. In één case gebruikte de moeder naast bupropion ook escitalopram. In de andere case was er ook sprake van een urineweginfectie bij het kind. Er zijn ook cases beschreven waarbij geen negatieve effecten werden waargenomen bij het kind.

In een studie met 10 vrouwen werd een relatieve kinddosis van 2% berekend. In een andere studie waarin 4 vrouwen bupropion gebruikten werd een relatieve kinddosis van 5.7% berekend.

Varenicline
Met varenicline tijdens de borstvoeding is geen ervaring opgedaan. Het gebruik tijdens de borstvoeding wordt daarom afgeraden.

Laatst bijgewerkt op 08-07-2020


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.