Tetracyclinen bij infecties tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Tetracyclinen kunnen kortdurend gebruikt worden tijdens de borstvoeding. Bij het gebruik van tetracyclinen gedurende maximaal drie weken zijn geen nadelige effecten op de zuigeling bekend. Bij langdurig gebruik, zoals bij acne, kan beter geen borstvoeding worden gegeven.

Let op
Als er diarree bij de zuigeling ontstaat tijdens gebruik van het antibioticum door de moeder, kan dit door het geneesmiddel komen.

Risico indeling

 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
  • - demeclocycline (kortdurend)
  • - doxycycline (kortdurend)
  • - minocycline (kortdurend)
  • - tetracycline (kortdurend)
  • - tigecycline (kortdurend)
 • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan via de melk mogelijk nadelige effecten geven bij de zuigeling. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden. Als dat niet kan, weeg dan de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van borstvoeding voor het kind. Voer extra controles uit bij het kind of ga over op flesvoeding.
  • - demeclocycline (langdurig)
  • - doxycycline (langdurig)
  • - minocycline (langdurig)
  • - tetracycline (langdurig)
  • - tigecycline (langdurig)

Achtergrondinformatie

Tetracyclinen kunnen bij directe toepassing aan kinderen het gebit en de botten aantasten. Het is onwaarschijnlijk dat de minimale hoeveelheden tetracyclinen in de borstvoeding bij een korte kuur het gebit en de botten van de zuigeling kunnen aantasten. Tetracyclinen gaan in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. De concentratie in de moedermelk is veel lager dan de concentratie in het bloed van de moeder. In de moedermelk worden tetracyclinen voor een deel geïnactiveerd door het aanwezige calcium. De complexvorming met calcium is lager bij doxycycline en minocycline. Daardoor bestaat de kans dat doxycycline en minocycline gemakkelijker bij de zuige­ling terecht komen.

Antibacteriële middelen tijdens de borstvoeding
Bij het maken van een afweging tussen de verschillende antibiotica kan het nuttig zijn de ervaring met de behandeling van neonaten te betrekken (zie het Kinderformularium). Antimicrobiële middelen gaan in het algemeen in kleine hoeveelheden over in de moe­dermelk. In het bloed van zuigelingen zijn minimale concentraties aangetroffen. In theorie is het mogelijk dat de darmflora van de zuigeling wordt beïnvloed. Dit leidt hooguit tot wat dunnere ontlasting.

Laatst bijgewerkt op 25-08-2020


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.