Corticosteroïden per inhalatie bij astma tijdens de zwangerschap

In het kort

Beclometason, budesonide en fluticason kunnen per inhalatie worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Over het gebruik van ciclesonide zijn te weinig gegevens bekend om een uitspraak te kunnen doen over de mogelijke risico’s.

Behandel astma zo goed mogelijk tijdens de zwangerschap
Een goede controle van de klachten is belangrijk. Astma tijdens de zwangerschap geeft voor moeder en kind een risico op complicaties. Het is daarom belangrijk dat astma in de zwangerschap optimaal behandeld wordt. In een aparte pagina worden de behandeling en de risico’s van astma tijdens de zwangerschap beschreven.

Lees verder onder de tabel voor meer informatie

Risico indeling

  • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap. Of studies tonen discrepanties, maar zijn overwegend gunstig. Het belang van behandeling zal na afweging veelal groter zijn dan het risico.
    • - beclometason
    • - budesonide
    • - fluticason
  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - ciclesonide

Achtergrondinformatie

Effecten op het ongeboren kind of de zwangerschap
Bij de mens is bij gebruik van corticosteroïden per inhalatie geen hoger risico op aangeboren afwijkingen of specifieke afwijkingen aangetoond. Er is veel onderzoek naar gedaan. In een deel van de onderzoeken is gekeken naar de hele groep van inhalatiecorticosteroïden, maar er zijn ook onderzoeken die naar een specifiek middel kijken. In proefdieren is bij hoge doses corticosteroïden een hoger risico op schisis gezien.  Dit komt uit onderzoek bij de mens niet naar voren.
Verder worden er bij gebruik van inhalatiecorticosteroïden in de zwangerschap geen andere nadelige effecten gezien zoals vroeggeboorte en effect op geboortegewicht.

Budesonide
Met het gebruik van budesonide per inhalatie tijdens de zwangerschap is veel ervaring opgedaan. Er worden in de literatuur meer dan 12.500 zwangerschappen beschreven. De meeste onderzoeken kijken naar de groep inhalatiecorticosteroïden. Een grote Zweedse studie beschrijft ruim 10.000 zwangerschappen met budesonide. Dit middel kan tijdens de zwangerschap per inhalatie worden toegediend.

Fluticason
Met het gebruik van fluticason per inhalatie tijdens de zwangerschap is veel ervaring opgedaan. Er worden in de literatuur meer dan 7.800 zwangerschappen beschreven. De meeste onderzoeken kijken naar de groep inhalatie corticosteroïden, twee grote studies onderzoeken specifiek fluticason. Dit middel kan tijdens de zwangerschap per inhalatie worden toegediend.

Beclomethason
Met het gebruik van beclometason per inhalatie tijdens de zwangerschap is veel ervaring opgedaan. Er worden in de literatuur meer dan 7.900 zwangerschappen beschreven. De meeste onderzoeken kijken naar de groep inhalatiecorticosteroïden waarvan beclomethason er een is. Enkele onderzoeken bekijken specifiek beclomethason. Er zijn geen aanwijzingen voor nadelige effecten op de zwangerschap. Dit middel kan tijdens de zwangerschap per inhalatie worden toegediend.

Ciclesonide
Er is geen onderzoek gedaan naar het gebruik van ciclesonide tijdens de zwangerschap. De andere inhalatiecorticosteroïden hebben de voorkeur in de zwangerschap.

 

Laatst bijgewerkt op 14-12-2021


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.