Corticosteroïden per inhalatie bij astma tijdens de zwangerschap

Overzicht

Beclometason, budesonide en fluticason kunnen per inhalatie worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Over het gebruik van ciclesonide zijn te weinig gegevens bekend om een uitspraak te kunnen doen over de mogelijke risico’s.

Risico indeling

  • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap.
    • - beclometason
    • - budesonide
    • - fluticason
  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - ciclesonide
arrow icon

Effecten op het ongeboren kind of de zwangerschap
Bij de mens is bij gebruik van corticosteroïden per inhalatie geen hoger risico op aangeboren afwijkingen of specifieke afwijkingen aangetoond. Er is veel onderzoek naar gedaan. In een deel van de onderzoeken is gekeken naar de hele groep van inhalatiecorticosteroïden, maar er zijn ook onderzoeken die naar een specifiek middel kijken. In proefdieren is bij hoge doses corticosteroïden een hoger risico op schisis gezien.  Dit komt uit onderzoek bij de mens niet naar voren.
Verder worden er bij gebruik van inhalatiecorticosteroïden in de zwangerschap geen andere nadelige effecten gezien zoals vroeggeboorte en effect op geboortegewicht.

Budesonide
Met het gebruik van budesonide per inhalatie tijdens de zwangerschap is veel ervaring opgedaan. Er worden in de literatuur meer dan 12.500 zwangerschappen beschreven. De meeste onderzoeken kijken naar de groep inhalatiecorticosteroïden. Een grote Zweedse studie beschrijft ruim 10.000 zwangerschappen met budesonide. Dit middel kan tijdens de zwangerschap per inhalatie worden toegediend.

Fluticason
Met het gebruik van fluticason per inhalatie tijdens de zwangerschap is veel ervaring opgedaan. Er worden in de literatuur meer dan 7.800 zwangerschappen beschreven. De meeste onderzoeken kijken naar de groep inhalatie corticosteroïden, twee grote studies onderzoeken specifiek fluticason. Dit middel kan tijdens de zwangerschap per inhalatie worden toegediend.

Beclomethason
Met het gebruik van beclometason per inhalatie tijdens de zwangerschap is veel ervaring opgedaan. Er worden in de literatuur meer dan 7.900 zwangerschappen beschreven. De meeste onderzoeken kijken naar de groep inhalatiecorticosteroïden waarvan beclomethason er een is. Enkele onderzoeken bekijken specifiek beclomethason. Er zijn geen aanwijzingen voor nadelige effecten op de zwangerschap. Dit middel kan tijdens de zwangerschap per inhalatie worden toegediend.

Ciclesonide
Er is geen onderzoek gedaan naar het gebruik van ciclesonide tijdens de zwangerschap. De andere inhalatiecorticosteroïden hebben de voorkeur in de zwangerschap.

Behandeling astma tijdens de zwangerschap
Behandel astma optimaal tijdens de zwangerschap. Een goede controle van de klachten is belangrijk, ook als over het gebruik van het middel tijdens de zwangerschap onvoldoende gegevens bekend zijn.

De voorkeur gaat uit naar een inhalatie-corticosteroïd (beclometason, budesonide of fluticason) en eventueel een kortwerkend bèta-2-sympathicomimeticum (salbuta­mol of terbutaline). Als de klachten hiermee onvoldoende onder controle zijn, kan een langwerkend bèta-2-sympathicomimeticum (salmeterol of eventueel formoterol) toegevoegd worden. Als ook deze middelen onvoldoende effect hebben, kan het gebruik van een parasympathicolyticum (ipratropium), een oraal corticosteroïd (predniso(lo)n), een leukotriëenantagonist (montelukast) of theofylline overwogen worden.

Met astmamedicatie is veel gebruikservaring opgedaan tijdens de zwangerschap. Het is lastig om onderscheid te maken tussen de mogelijke effecten van de astmaklachten en van de gebruikte geneesmiddelen.

Astma tijdens de zwangerschap
Astma is één van de meest voorkomende chronische aandoeningen bij zwangere vrou­wen. De prevalentie ligt tussen de 4 tot 12%. Het verloop van astma tijdens de zwan­gerschap kan variëren en hangt waarschijnlijk samen met klachtencontrole vóór de zwangerschap. Zwangere vrouwen met astma hebben een licht verhoogd risico op pre-eclampsie, vroeggeboorte of een kind met een laag geboortegewicht en een te geringe lichaamslengte. Exacerbaties, het gebruik van orale corticosteroï­den en de ernst van de astma spelen daarbij een rol. Het risico op niet-ernstige aangeboren afwijkingen is heel licht verhoogd bij zwangere vrouwen met astma. De neonatale sterfte lijkt te zijn verhoogd, net als het aantal ziekenhuisopnames van de pasge­borenen.

Laatst bijgewerkt op 07-10-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.