Cefalosporinen bij infecties tijdens de zwangerschap

In het kort

Cefalosporinen kunnen gebruikt worden tijdens de zwangerschap. De voorkeur gaat uit naar cefaclor, cefalexine, cefalotine en cefuroxim(axetil). Hier is de meeste ervaring mee opgedaan.
Infecties moeten adequaat behandeld worden tijdens de zwangerschap.

Risico indeling

 • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap. Of studies tonen discrepanties, maar zijn overwegend gunstig. Het belang van behandeling zal na afweging veelal groter zijn dan het risico.
  • - cefaclor
  • - cefalexine
  • - cefalotine
  • - cefuroxim
  • - cefuroximaxetil
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - cefamandol
  • - cefazoline
  • - cefepim
  • - cefotaxim
  • - ceftaroline fosamil
  • - ceftazidim
  • - ceftibuten
  • - ceftriaxon
  • - ceftolozaan
  • - cefixim

Achtergrondinformatie

De meeste studies zien geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen in het algemeen en de cefalosporinen worden daarom als compatibel met de zwangerschap gezien. Een klein risico op specifieke aangeboren afwijkingen moet nog worden uitgesloten. De ervaring met de nieuwere middelen is (zeer) beperkt. 

Laatst bijgewerkt op 26-02-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.