Benzodiazepines bij angst- en slaapstoornissen tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Benzodiazepine-agonisten die snel uit het lichaam worden uitgescheiden, kunnen incidenteel worden gebruikt. Het liefst wordt niet meer dan één geneesmiddel in een lage dosis tegelijk gebruikt. De borstvoeding hoeft niet gestopt te worden na een eenmalige dosis.

Van de slaapmiddelen worden bij voorkeur lormetazepam, temazepam, zopiclon of zolpidem gebruikt. Van de kalmeringsmiddelen worden het liefst oxazepam of lorazepam gebruik voor een zo kort mogelijke periode.

Let op

 • Bij gebruik tijdens de borstvoeding moet men altijd alert zijn op eventuele bijwerkingen zoals sufheid, slecht drinken en het niet toenemen van gewicht.
 • Na langdurig gebruik is er een kans op ontwenningsverschijnselen bij het kind. Dit kan optreden als de moeder stopt met de benzodiazepine of met borstvoeding.

Risico indeling

 • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de borstvoedingsperiode. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op nadelige effecten voor de zuigeling of op de melkproductie.
  • - lorazepam (incidenteel)
  • - lormetazepam (incidenteel)
  • - oxazepam (incidenteel)
  • - temazepam (incidenteel)
  • - zolpidem (incidenteel)
  • - zopiclon (incidenteel)
 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
  • - alprazolam (incidenteel)
  • - bromazepam (incidenteel)
  • - clobazam (incidenteel)
  • - clorazepinezuur (incidenteel)
  • - diazepam (incidenteel)
  • - flunitrazepam (incidenteel)
  • - midazolam (incidenteel)
  • - nitrazepam (incidenteel)
  • - prazepam (incidenteel)
 • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan via de melk mogelijk nadelige effecten geven bij de zuigeling. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden. Als dat niet kan, weeg dan de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van borstvoeding voor het kind. Voer extra controles uit bij het kind of ga over op flesvoeding.
  • - alprazolam (langdurig)
  • - bromazepam (langdurig)
  • - clobazam (langdurig)
  • - clorazepinezuur (langdurig)
  • - flunitrazepam (langdurig)
  • - lorazepam (langdurig)
  • - lormetazepam (langdurig)
  • - midazolam (langdurig)
  • - nitrazepam (langdurig)
  • - oxazepam (langdurig)
  • - prazepam (langdurig)
  • - temazepam (langdurig)
  • - zolpidem (langdurig)
  • - zopiclon (langdurig)
 • Risico tooltip icon Het is niet veilig om dit geneesmiddel te gebruiken in de borstvoedingsperiode. Kies zo mogelijk voor een veiliger middel. Als dat niet mogelijk is, ga dan over op flesvoeding
  • - diazepam (langdurig)
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - brotizolam
  • - chloordiazepoxide
  • - flurazepam
  • - loprazolam

Achtergrondinformatie

Met incidenteel gebruik wordt bedoeld:  eenmalig gebruik, gebruik gedurende enkele dagen achter elkaar of een aantal keer per week.

Beschikbare gegevens
Slaapmiddelen
Lormetazepam, temazepam, zopiclon en zolpidem hebben een korte halfwaardetijd en gaan in geringe hoeveelheid over in de moedermelk. Er zijn geen effecten bij de zuigeling gemeld

Kalmeringsmiddelen
Indien een benzodiazepine met anxiolytische werking nodig is, heeft oxazepam de voor­keur vanwege de korte halfwaardetijd. Lorazepam heeft een iets langere halfwaardetijd en kan als tweede keus worden toegepast. Beide middelen gaan in geringe mate over in de moedermelk.

De halfwaardetijd van benzodiazepines is bij zuigelingen en jonge kinderen veel langer dan bij volwassenen. Jonge kinderen zijn bovendien extra gevoelig voor benzodiazepines. Middelen met een lange halfwaardetijd of met metabolieten met een lange halfwaarde­tijd, zoals chloordiazepoxide, clobazam, clorazepinezuur, diazepam, flunitrazepam, flurazepam, nitrazepam en praze­pam, geven een grote kans op stapeling bij de zuigeling en een grotere kans op bijwerkingen. Er zijn bij diazepam enkele meldingen van negatieve effecten op het kind (sedatie, gewichtsverlies, hypotonie en apneu).

Over het gebruik van brotizolam, chloordiazepoxide, flurazepam en loprazolam  tijdens de borstvoeding zijn geen gegevens bekend.

Laatst bijgewerkt op 05-06-2020


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.