Antivirale middelen bij influenza (griep) tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Oseltamivir en zanamivir kunnen waarschijnlijk veilig worden gebruikt tijdens de borstvoeding.

Risico indeling

  • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
    • - oseltamivir
    • - zanamivir

Achtergrondinformatie

Oseltamivir
Oseltamivir gaat in minimale hoeveelheden over in de moedermelk. Bij één vrouw werd na metingen in de moedermelk een relatieve kinddosis van 0.5% berekend. Er werd in een andere case serie bij 7 vrouwen na een eenmalige dosis een lage absolute kinddosis gemeten. De effecten op de zui­geling zijn niet onderzocht.

Zanamivir
Van zanamivir zijn geen gegevens over het gebruik tijdens de borstvoeding bekend. Nadelige effecten voor de zuigeling zijn niet waarschijnlijk, doordat het inhalatiepreparaat in geringe mate in het bloed van de moeder terecht komt (<20%). Bovendien is de opname vanuit het maagdarm-kanaal van de zuigeling laag.

Laatst bijgewerkt op 19-11-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.