Diverse slaap- en kalmerende middelen tijdens de zwangerschap

Overzicht

Valeriaan kan kortdurend waarschijnlijk veilig gebruikt worden. Het is onbekend of buspiron en chloralhydraat veilig gebruikt kunnen worden tijdens de zwangerschap.

Risico indeling

  • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel (zie tekst ‘Meer weten’).
    • - valeriaan
  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - buspiron
    • - chloralhydraat
arrow icon

Valeriaan
Met het gebruik van valeriaan tijdens de zwangerschap is weinig gedocumenteerde ervaring. In 1 studie waarbij 98 vrouwen het gebruik van valeriaan tijdens de zwangerschap rapporteerden werd het gebruik niet geassocieerd met nadelige effecten op de zwangerschap. In de praktijk wordt het middel veel gebruikt. Indien overwogen wordt valeriaan te gebruiken tijdens de zwangerschap, gebruik het dan kortdurend. De voorkeur gaat uit naar een preparaat dat geen alcohol of andere bestanddelen bevat.

Buspiron en chloralhydraat
Met buspiron en chloralhydraat is weinig ervaring opgedaan tijdens de zwangerschap. Bij beide middelen zijn er tussen de 50 en 100 eerste trimester blootstellingen bekend. Dit is te weinig voor een goede inschatting van het risico.

Laatst bijgewerkt op 27-09-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.