Middelen bij niersteenkoliek tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Scopolaminebutyl kan tijdens de borstvoeding af en toe of kortdurend waarschijnlijk veilig worden gebruikt. Het is echter niet bewezen dat scopolaminebutyl werkt bij niersteenkoliek. Het is onbekend of tamsulosine gebruikt kan worden.

Risico indeling

  • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
    • - scopolaminebutyl
  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - tamsulosine

Achtergrondinformatie

Scopolaminebutyl
Met het gebruik van scopolaminebutyl tijdens de borstvoeding is geen beschreven ervaring. Scopolaminebutyl is een geladen molecuul en zal daardoor niet makkelijk in de borstvoeding komen. Daarnaast wordt er weinig opgenomen vanuit het maagdarmkanaal van de zuigeling. Bij incidenteel of kortdurend gebruik worden geen nadelige effecten voor de zuigeling verwacht.

Tamsulosine
Met het gebruik van tamsulosine tijdens de borstvoeding is geen ervaring vastgelegd. Vanwege de hoge plasma-eiwitbinding en het grote molecuulgewicht is het onwaarschijnlijk dat er grote hoeveelheden in de moedermelk terecht komen.  

Laatst bijgewerkt op 15-07-2022


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.