MAO-remmers bij depressie tijdens de zwangerschap

In het kort

Gebruik bij voorkeur geen MAO-remmer tijdens de zwangerschap. Het is onbekend of fenelzine, moclobemide en tranylcypromine veilig gebruikt kunnen worden tijdens de zwangerschap.

Een depressie moet goed behandeld worden tijdens de zwangerschap
Het niet behandelen van een depressie tijdens de zwangerschap kan nadelige gevolgen hebben voor moeder en kind. Het kan zorgen voor een vroeggeboorte of te laag geboortegewicht.

Plan een wisseling vóór de zwangerschap
Stop of wissel niet ineens een antidepressivum tijdens de zwangerschap. Dit verhoogt het risico op het terugkomen van de depressie. Bij voorkeur wordt de MAO-remmer voor de zwangerschap omgezet naar een middel waar meer ervaring mee is. De voorkeur gaat uit naar een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI) of een tricyclisch antidepressivum (TCA).

Let op

  • Na langdurig gebruik van antidepressiva tot aan de bevalling kan het pasgeboren kind onthoudingsverschijnselen krijgen. In de eerste dagen na de geboorte kan het kind last krijgen van prikkelbaarheid, verhoogde spierspanning, trillen, een onregelmatige ademhaling, slecht drinken en hard huilen.

Risico indeling

  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - fenelzine
    • - moclobemide
    • - tranylcypromine

Achtergrondinformatie

Fenelzine, moclobemide en tranylcypromine
Over het gebruik van fenelzine, moclobemide en tranylcypromine tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om een uitspraak te doen over het risico. Er zijn alleen enkele case reports en kleine case series. Gebruik van MAO-remmers wordt veelal vermeden tijdens de zwangerschap, vanwege het mogelijke vasoconstrictieve effect. In enkele case reports worden aangeboren afwijkingen gemeld na gebruik van tranylcypromine in de zwangerschap (1, 2).

Onthoudingsverschijnselen
Langdurig gebruik van antidepressiva tot aan de partus kan tot onthoudings- of toxische verschijnselen bij de neonaat leiden, zoals prikkelbaarheid, hypertonie, tremoren, onregelmatige ademhaling, slecht drinken en hard huilen. Deze symptomen treden meestal in de loop van de eerste dagen na de geboorte op. De verschijnselen zijn doorgaans mild, van voorbijgaande aard en dosisafhankelijk.

Referenties

  1. Kennedy D, Webster WS, Hill M, et al. Abnormal pregnancy outcome associated with high-dose maternal tranylcypromine therapy: Case report and literature review. Reprod.Toxicol. 2017; 69:146-9.
  2. Kennedy DS, Evans N. Fetal abnormalities associated with high-dose tranylcypromine in two consecutive pregnancies. Teratology. 2000; 61(6):441-. 

Laatst bijgewerkt op 16-03-2023


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.