SNRI's bij angst- en depressieve klachten tijdens de zwangerschap

In het kort

Duloxetine en venlafaxine kunnen op indicatie tijdens de zwangerschap gebruikt worden. Het is onbekend of trazodon tijdens de zwangerschap gebruikt kan worden.

Het niet behandelen van een depressie tijdens de zwan­gerschap kan nadelige gevolgen hebben voor moeder en kind, zoals een vroeggeboorte of te laag geboortegewicht.
Ineens stoppen met een antidepressivum of het wisselen van medicatie tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op een terugkeer van de depressie. Plan een eventuele wisseling van antidepressivum zoveel mogelijk vóór de zwangerschap.

Let op

 • Een licht verhoogd risico op specifieke aangeboren afwijkingen is niet uitgesloten. Maak altijd een zorgvuldige afweging tussen de nadelige gevolgen van de depressie voor moeder en kind, tegen die van het geneesmiddel.
 • Bij langdurig gebruik van antidepressiva tot aan de bevalling kan het pasgeboren kind onthoudingsverschijnselen of toxische verschijnselen krijgen.

Risico indeling

 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel of studies minder discrepanties tonen. Het belang van behandeling kan na afweging groter zijn dan het risico.
  • - duloxetine (eerste en tweede trimester)
  • - venlafaxine (eerste en tweede trimester)
 • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of –ongeboren- kind. Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.
  • - duloxetine (derde trimester)
  • - trazodon (derde trimester)
  • - venlafaxine (derde trimester)
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - trazodon (eerste en tweede trimester)

Achtergrondinformatie

Kinderwens
Zet gebruik van trazodon bij voorkeur nog voor de zwangerschap om naar een antidepressivum waarmee meer ervaring is opgedaan. Bij de keuze van het middel spelen de indicatie, de ernst van de klachten en de eventuele wens om borstvoeding te geven een rol. De voorkeur gaat uit naar een SSRI of een tricyclisch antidepressivum (TCA). Voor meer informatie, zie de pagina over SSRI’s en TCA’s.

Venlafaxine
Er zijn meer dan 3000 zwangerschappen gevolgd met blootstellingen aan venlafaxine in het eerste trimester zonder aanwijzingen op een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Recent is een studie verschenen (Kolding 2021) die een licht verhoogd risico op hartafwijkingen niet uitsluit.

Duloxetine
Ruim 3000 gevolgde zwangerschappen met blootstelling aan duloxetine in het eerste trimester van de zwangerschap wijst niet op een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Het betreft een aantal kleine case series en studies, en een grote databasestudie met rond de 2500 blootstellingen (Huybrechts 2020). Deze studie bevat enkele beperkingen. In de studie worden bijvoorbeeld alleen levendgeborenen meegenomen. Een klein risico op specifieke aangeboren afwijkingen kan hier niet mee worden uitgesloten. In deze database studie werd een verhoogd risico gezien op vroeggeboorte bij late blootstelling aan duloxetine en postpartum bloeding. In case reports zijn ontwenningsverschijnselen beschreven bij gebruik van duloxetine aan het eind van de zwangerschap.

Een Deense studie ziet een mogelijk verhoogd risico op miskramen (Kjaersgaerd 2013). Er was echter geen informatie over confounders zoals gewicht, roken en alcoholgebruik.

Trazodon
Kleine studies en case reports met nog geen 200 zwangerschappen in het eerste trimester blootgesteld aan trazodon laten geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen zien. Dit is te weinig om een goede inschatting van het risico te maken.

Onthoudingsverschijnselen
Langdurig gebruik van antidepressiva tot aan de partus kan tot onthoudings- of toxische ver­schijnselen bij de neonaat leiden, zoals prikkelbaarheid, hypertonie tremoren, onre­gelmatige ademhaling, slecht drinken en hard huilen. Deze symptomen treden meestal in de loop van de eerste dagen na de geboorte op. De ver­schijnselen zijn doorgaans mild, van voorbijgaande aard en dosisafhankelijk.

Laatst bijgewerkt op 29-07-2021


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.