Melatonine of agomelatine tijdens de zwangerschap

In het kort

Het is onbekend of agomelatine en melatonine veilig gebruikt kunnen worden tijdens de zwangerschap.

Risico indeling

  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - agomelatine
    • - melatonine

Achtergrondinformatie

Depressie tijdens de zwangerschap
Het niet behandelen van een depressie tijdens de zwan­gerschap kan nadelige effecten hebben voor moeder en kind, zoals een vroeggeboorte of te laag geboortegewicht.

Abrupt stoppen met een antidepressivum of het wisselen van medicatie tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op een terugkeer van de depressie. Plan een eventuele wisseling van antidepressivum zoveel mogelijk vóór de zwangerschap.

Keuze van het middel bij depressie
Gebruik geen agomelatine om een depressie tijdens de zwangerschap te behandelen. Agomelatine wordt bij voorkeur nog voor de zwangerschap omgezet naar een antidepressivum waarmee meer ervaring is opgedaan. Bij de keuze van het middel waarnaar wordt omgezet, spelen de indicatie, de ernst van de klachten en de eventuele wens om borstvoeding te geven een rol. De voorkeur gaat uit naar een SSRI (bij voorkeur fluoxetine, citalopram of sertraline) of een tricyclisch antidepressivum (bij voorkeur ami­triptyline, clomipramine, imipramine of nortriptyline).

Agomelatine
Agomelatine wordt gebruikt bij depressie en bipolaire stoornissen. Over het gebruik van agomelatine tijdens de zwangerschap zijn geen gegevens bekend. Het risico van het gebruik tijdens de zwangerschap is daardoor niet in te schatten.

Melatonine
Melatonine wordt gebruikt bij slaapstoornissen. Het is een lichaamseigen stof. Er is beperkte ervaring met het gebruik van melatonine tijdens de zwangerschap (1). Het risico van het gebruik tijdens de zwangerschap is daardoor niet in te schatten. Uit (dier)onderzoek blijkt dat melatonine een belangrijke rol speelt in de zwangerschap. Het wordt onder andere door de placenta aangemaakt en er zijn receptoren op de placenta en in de foetus. Melatonine lijkt de placenta en de foetus te beschermen tegen de negatieve effecten van oxidatieve stress en hypoxie. Melatonine aan het eind van de zwangerschap zou het dag nacht ritme van het kind kunnen beïnvloeden.

arrow icon

1. Vine T, Brown GM, Frey BN. Melatonin use during pregnancy and lactation: A scoping review of human studies. Braz J Psychiatry. 2022;44(3):342-8.

Laatst bijgewerkt op 17-07-2023


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.