Diverse laxeermiddelen tijdens de zwangerschap

In het kort

Voor eenmalige darmlediging voorafgaand aan een darmonderzoek kunnen laxeermiddelen gebruikt worden tijdens de zwangerschap, zoals ook natriumdocusaat.

Voor een verstopping waarbij medicijnen nodig zijn maar de voorkeursmiddelen niet helpen, kan natriumdocusaat of natriumlauryl-sulfoacetaat kunnen voor korte tijd gebruikt worden in de zwangerschap.
Linaclotide, methylnaltrexon, naloxegol en prucalopride kunnen beter niet gebruikt worden. Het is niet bekend of deze middelen invloed hebben op het ongeboren kind.

Verstopping in de zwangerschap.
Als gevolg van hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap kunnen vrouwen last krijgen van een verstopping (obstipatie). Dit komt vooral voor in het tweede of derde trimester. Door meer te drinken, meer vezels te eten en meer te bewegen kan de obstipatie verminderen. Als dit onvoldoende helpt, kunnen laxeermiddelen nodig zijn

Medicijnen voor een verstopping in de zwangerschap
Er zijn verschillende soorten medicijnen die gebruikt kunnen worden bij verstopping:

 • Volumevergrotende of osmotische laxeermiddelen
 • Contactlaxantia
 • Diverse laxeermiddelen

Als er medicijnen nodig zijn voor een verstopping tijdens de zwangerschap, gaat de voorkeur uit naar volumevergrotende of osmotische laxeermiddelen.

Lees onder de tabel voor uitgebreide informatie.

Risico indeling

 • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap. Of studies tonen discrepanties, maar zijn overwegend gunstig. Het belang van behandeling zal na afweging veelal groter zijn dan het risico.
  • - natriumdocusaat/glycerol
  • - natriumdocusaat/sorbitol
  • - natriumlaurylsulfoacetaat/natriumcitraat/sorbitol
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - linaclotide
  • - methylnaltrexon
  • - naloxegol
  • - prucalopride

Achtergrondinformatie

Natriumdocusaat (met sorbitol of glycerol)
Met natriumdocusaat (docusinezuur) tijdens de zwangerschap is redelijk veel ervaring opgedaan. Er zijn geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op nadelige effecten voor de zwanger­schap en het kind. Eenmaal is hypomagnesiëmie (een te lage magnesiumspiegel) bij de neonaat gemeld na overmatig gebruik van natriumdocusaat door de moe­der. Vermijd daarom hoge doseringen en langdurig gebruik.

Natriumlaurylsulfoacetaat (met natriumcitraat en sorbitol)
Natriumlaurylsulfoacetaat kan incidenteel gebruikt worden bij obstipatie. Over het gebruik tijdens de zwangerschap zijn geen gegevens bekend. Het middel wordt nauwelijks opgenomen uit het maag-darm kanaal. Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat het bij de foetus terecht komt.

Overige laxeermiddelen
Gebruik van linaclotide, methylnaltrexon, naloxegol en prucalopride tijdens de zwangerschap wordt afgeraden. Er is onvoldoende informatie over het gebruik van deze middelen tijdens de zwangerschap.

arrow icon

Brigstocke S, Yu V, Nee J. Review of the Safety Profiles of Laxatives in Pregnant Women. J Clin Gastroenterol. 2022; 56(3):197-203. PMID:35050942.

Laatst bijgewerkt op 20-07-2023


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.