Contactlaxantia tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Bisacoyl en producten met senna (sennosiden) kunnen waarschijnlijk veilig worden gebruikt tijdens de borstvoeding. Vermijd het langdurig gebruik van deze middelen.

Let op
Wees bij gebruik van producten met senna alert op het ontstaan van diarree bij de zuigeling.

Risico indeling

  • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
    • - bisacodyl (kortdurend)
    • - senna (kortdurend)

Achtergrondinformatie

Bisacodyl
Bisacodyl en de actieve metaboliet worden nauwelijks opgenomen uit het maagdarmka­naal. De actieve metaboliet is niet meetbaar in de moedermelk.

Senna (sennosiden)
Sennosiden gaan niet over in de moedermelk. De actieve metaboliet gaat slechts in kleine hoeveelheden over. Het gebruik van senna tijdens de borstvoeding geeft een kleine kans op diarree bij de zui­geling.

 

 

Laatst bijgewerkt op 10-03-2020


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.