Laxeermiddelen met osmotische of volumevergrotende werking tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Laxeermiddelen kunnen tijdens de borstvoeding gebruikt worden. De voorkeur gaat uit naar zemelen, psyllium, sterculiagom, lactitol, lactulose en macrogol.

Natriumfosfaat, natriumsulfaat, natrium-/kalium-/magnesiumsulfaat en magnesiumoxide/ citroenzuur kunnen gebruikt worden voor darmlediging voorafgaand aan een darmonderzoek. Vermijd langdurig gebruik.

Risico indeling

 • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de borstvoedingsperiode. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op nadelige effecten voor de zuigeling of op de melkproductie.
  • - lactitol
  • - lactulose
  • - macrogol (electrolyten)
  • - psyllium
  • - sterculiagom
  • - zemelen
 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
  • - glycerol
  • - magnesiumoxide/ citroenzuur
  • - sorbitol
  • - natriumfosfaat (eenmalig)
  • - natriumsulfaat (eenmalig)
  • - natrium-/kalium-/magnesiumsulfaat (eenmalig)
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - natriumfosfaat (langdurig)
  • - natriumsulfaat (langdurig)
  • - natrium-/kalium-/magnesiumsulfaat (langdurig)

Achtergrondinformatie

Volumevergrotende middelen
Psyllium, sterculiagom en zemelen worden niet opgenomen vanuit het maagdarmkanaal. Hierdoor kan er niets in de borstvoeding komen.

Osmotisch werkende middelen
Lactulose, lactitol, macrogol, magnesiumhydroxide en sorbitol worden nauwelijks of slechts gering opgenomen uit het maagdarmkanaal. Hierdoor kan er niets in de borstvoeding komen. Magnesium is van nature aanwezig in de moedermelk. Toediening van magnesiumzou­ten leidt slechts tot een geringe verhoging van de hoeveelheden in de moedermelk. Deze toename is waarschijnlijk niet klinisch relevant.

Darmlediging
Macrogol, natriumsulfaat, natriumfosfaat, natrium-/kalium-/magnesiumsulfaat en magnesiumhydroxide/ citroenzuuur ( met picozwavelzuur) kunnen (eenmalig) voor colonlavage gebruikt worden. Deze middelen zijn tijdens de borstvoeding niet onderzocht. Een effect op zuigeling is bij eenmalig gebruik niet waarschijnlijk.

Laatst bijgewerkt op 18-05-2020


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.