Middelen bij de ziekte van Parkinson tijdens de zwangerschap

In het kort

Bromocriptine kan waarschijnlijk veilig gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
Over de andere geneesmiddelen bij de ziekte van Parkinson is te weinig informatie om een uitspraak te kunnen doen over de veiligheid ervan tijdens de zwangerschap.
Sommige geneesmiddelen op deze pagina  worden overigens ook toegepast bij andere aandoeningen, zoals griep (amantadine), restless legs (pramipexol, ropinirol en rotigotine) en hyperprolactinemie (bromocriptine).

Risico indeling

 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel of studies minder discrepanties tonen. Het belang van behandeling kan na afweging groter zijn dan het risico.
  • - bromocriptine
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - amantadine
  • - apomorfine
  • - biperideen
  • - entacapon
  • - levodopa/benserazide
  • - levodopa/carbidopa
  • - pergolide
  • - pramipexol
  • - rasagiline
  • - ropinirol
  • - rotigotine
  • - safinamide
  • - selegiline
  • - tolcapon
  • - trihexyfenidyl

Achtergrondinformatie

Parkinson en zwangerschap
De combinatie Parkinson en zwangerschap is zeldzaam, omdat deze aandoening meestal op hogere leeftijd begint. Het verloop van de ziekte van Parkinson tijdens de zwangerschap kan variëren. Uit onderzoek is gebleken dat bij ongeveer de helft van de vrouwen een verergering van de symptomen optreedt. De kans op verergering van de symptomen is groter bij vrouwen die geen Parkinson medicatie gebruiken.
Andersom lijkt de ziekte van Parkinson geen nadelige invloed te hebben op de zwangerschap en het verloop ervan.

Bromocriptine
Er is veel ervaring met gebruik van bromocriptine. De meeste ervaring betreft niet-langdurig gebruik (gemiddeld 3 weken) door vrouwen met hyperprolactinemie, vroeg in de zwangerschap. Het risico op  aangeboren afwijkingen lijkt niet verhoogd. Er is minder ervaring met voortgezet gebruik tijdens de hele zwangerschap, daarbij zijn tot nu toe geen nadelige effecten gemeld.

Amantadine
Er zijn ongeveer 100 zwangerschappen gevolgd waarbij de vrouwen amantadine gebruikten. In de meeste gevallen betrof het geen chronisch gebruik maar werden de vrouwen behandeld voor influenza, met een therapieduur van hooguit 2 weken. De uitkomsten zijn niet eenduidig. Er is dus nog geen uitspraak mogelijk over de veiligheid van amantadine tijdens de zwangerschap.

Apomorfine
Er is geen ervaring met gebruik van apomorfine voor de ziekte van Parkinson tijdens de zwangerschap. Er is wel ruime ervaring met gebruik van apomorfine om maaglediging te bevorderen voor anesthesie. Het gaat daarbij om een eenmalige toediening tijdens de bevalling. Hierbij werden geen nadelige effecten gezien. Over de veiligheid van langdurig gebruik tijdens de zwangerschap kan geen uitspraak worden gedaan.

Levodopa/carbidopa, levodopa/benserazide
Met gebruik van levodopa combinatiepreparaten is beperkte ervaring opgedaan tijdens de zwangerschap; ruim 100 gevolgde zwangerschappen. Daarbij werden geen nadelige effecten gezien. De aantallen zijn te laag voor een duidelijke uitspraak.

Entacapon, levodopa/carbidopa/entacapon, levodopa/benserazide/entacapon
Met -gecombineerd- gebruik van entacapon is nauwelijks ervaring. Slechts enkele zwangerschappen zijn beschreven, te weinig om iets over de veiligheid te kunnen zeggen.

Pergolide, pramipexol en trihexyfenidyl
Voor deze middelen is de ervaring beperkt tot 20 - 40 zwangerschappen. Dit is te weinig om een uitspraak te kunnen doen over mogelijke risico’s tijdens de zwangerschap. Bij pergolide zijn in een studie enkele kinderen met afwijkingen beschreven.

Rasagiline, ropinirol, rotigotine, selegiline
De informatie over gebruik van deze middelen is beperkt tot 1 - 20 zwangerschappen. De ervaring is te beperkt om een uitspraak te kunnen doen over mogelijke risico’s tijdens de zwangerschap.

Safinamide en tolcapon
Er is geen ervaring met gebruik van deze middelen tijdens de zwangerschap.

Laatst bijgewerkt op 21-11-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.