Aminosalicylaten bij chronische darmontsteking tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Mesalazine, sulfasalazine en olsalazine kunnen waarschijnlijk veilig worden gebruikt tijdens de borstvoeding. Mesalazine heeft de voorkeur. Gebruik sulfasalazine niet in een hogere dosering dan 2 gram per dag.

Let op
Er is een kleine kans op het optreden van diarree bij de zuigeling bij gebruik van deze middelen door de moeder. Bij ontstaan van diarree moet de borstvoeding gestaakt worden.

Risico indeling

  • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
    • - mesalazine
    • - olsalazine
    • - sulfasalazine

Achtergrondinformatie

Mesalazine
Er is een redelijke hoeveelheid gegevens beschikbaar over het gebruik van mesala­zine tijdens de borstvoeding. Mesalazine en de inactieve metaboliet gaan in kleine hoeveelheden over in de moedermelk, de metaboliet meer dan mesalazine. Er zijn enkele gevallen van (bloederige) diarree bij de zuigeling beschreven na orale inname door de moeder. De meeste zuigelingen verdragen dit middel echter goed.

Sulfasalazine
Er is een redelijke hoeveelheid gegevens beschikbaar over het gebruik van sulfasalazine tijdens de borstvoeding. Sulfasalazine en de metabolieten gaan in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Sulfasalazine wordt in de dikke darm gesplitst in sulfapyridine en mesalazine  In onderzoeken is zowel de hoeveelheid sulfasalazine als metabolieten in de moedermelk gemeten. Daarnaast is in de meeste onderzoeken ook de hoeveelheid mesalazine en inactieve metaboliet gemeten.

De meeste zuigelingen verdragen dit middel goed. Er is eenmaal bloederige diarree bij een zuigeling beschreven na orale inname door de moeder. In theorie is hyperbilirubinemie bij de zuigeling mogelijk door de sulfacomponent in sulfasalazine. Bij een dosering tot maximaal 2 gram sulfasalazine per dag is dit echter nooit gemeld.

Olsalazine
De ervaring met olsalazine is zeer beperkt. Olsalazine wordt vrijwel niet opgenomen uit het maagdarmkanaal. In de darm wordt het middel omgezet in mesalazine. Mesalazine en de inactieve metaboliet gaan in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. In één case report waren olsalazine en mesalazine niet detecteerbaar in de borstvoeding.

Laatst bijgewerkt op 03-09-2020


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.