Corticosteroïden bij chronische darmontsteking tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Rectale toediening van corticosteroïden in de gebruikelijke dosering kan tijdens de borstvoeding worden toegepast, zeker wanneer de middelen gedurende een korte periode worden gebruikt.

Bij de systemische behandeling van chronische darmontsteking tijdens de periode van borstvoeding gaat de voorkeur uit naar prednisolon en prednison.

Let op
Controleer de groei van de zuigeling bij langdurig gebruik van corticosteroïden.

Risico indeling

 • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de borstvoedingsperiode. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op nadelige effecten voor de zuigeling of op de melkproductie.
  • - prednisolon
  • - prednison
 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
  • - beclometason
  • - budesonide
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - betamethason

Achtergrondinformatie

In het algemeen geldt dat corticosteroïden slechts in geringe mate overgaan in de moedermelk.

Prednison en prednisolon
Prednisolon gaat slechts in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Bij systemisch gebruik van prednisolon in doseringen tot 80 mg per dag bedraagt relatieve kinddoses 1 tot 5%. Nadelige effecten op de zuigelingen zijn niet gemeld.

Kortdurend systemisch gebruik van hogere doseringen prednisolon of prednison is geen reden om de borstvoeding te staken. Overweeg om na inname drie tot vier uur te wachten met voeden als predniso(lo)n gedurende een langere periode moet worden gebruikt.

Budesonide en beclomethason
Budesonide gaat slechts in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Over het gebruik van beclomethason tijdens de borstvoeding zijn geen gegevens bekend. De biologische beschikbaarheid van budesonide en van oraal en rectaal beclometason is laag.  De uitscheiding in de melk zal dan ook gering zijn. 

Betamethason
Betamethason is acht tot tienmaal zo sterk werkzaam als prednisolon. Over het gebruik van betamethason tijdens de borstvoeding zijn geen gegevens bekend.

Laatst bijgewerkt op 26-03-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.