Abces mogelijk na vaccinatie


13-03-2018

 • Een zere arm, een rode vlek, of een zwelling op de plaats van de vaccinatie zijn voorbeelden van bekende bijwerkingen die kunnen optreden na vaccinatie. Weinig voorkomend is een abces na sommige vaccinaties. Bijwerkingencentrum Lareb ontving tussen 2012 en 2017 35 meldingen hierover na vaccinatie met DKTP-Hib-HepB en het pneumokokkenvaccin.

  Gedurende het eerste levensjaar van een kind wordt er vier maal gevaccineerd met een ‘DKTP-Hib-HepB’ vaccin (Infanrix hexa), waarvan drie maal in combinatie met een pneumokokkenvaccin (Synflorix). Infanrix hexa beschermt kinderen tegen 6 ernstige infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekten en Hepatitis B.

  Abces
  Bij een abces is door een ontsteking een holte ontstaan gevuld met pus. Het is niet bekend of deze bijwerking veroorzaakt wordt door het vaccin, het prikken met een naald of een combinatie van beiden. Zo’n ontsteking treedt meestal op door een bacteriële infectie en is doorgaans goed behandelbaar. Hiervoor worden kinderen vaak behandeld met antibiotica en ’inprikken’ door de arts kan nodig zijn. De pus kan gekweekt worden om te kijken of er een (bacteriële) verwekker gevonden kan worden.

  Meldingen
  In 23 van de meldingen was het duidelijk dat het abces ontstond op de plek waar het Infanrix hexa was gegeven en in één melding was dit op de plaatst waar Synflorix was gegeven. Het was dus niet in alle gevallen duidelijk welke vaccinatie verantwoordelijk was voor de abces vorming. In 5 meldingen werd er in een kweek een bacteriële verwekker aangetoond. In veel meldingen was er geen informatie over een kweek beschikbaar, ook omdat deze niet altijd uitgevoerd werd.

  Zie hier voor de analyse van de meldingen