Aderontsteking bij Hypnomidate

09-06-2022

Hypnomidate injectievloeistof kan pijn en aderonsteking (tromboflebitis) veroorzaken.

De werkzame stof van Hypnomidate is etomidaat. Dit is een pijnstillend en spierverslappend geneesmiddel. Anesthesisten en psychiaters gebruiken etomidaat bijvoorbeeld voorafgaand aan een algemene verdoving of als slaapmiddel bij elektroconvulsietherapie (ECT).

In Nederland zijn er twee geneesmiddelen met etomidaat: Etomidaat-Lipuro en Hyponomidate. De Hypnomidate oplossing bevat propyleenglycol als oplosmiddel. Propyleenglycol heeft een hoge concentratie opgeloste deeltjes. Dit is een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van aderontsteking. Etomidaat-Lipuro is een emulsie zonder propyleenglycol.

Door een tekort aan Etomidaat-Lipuro werd de Hypnomidate oplossing gebruikt. Deze twee producten hebben een verschillende vorm, maar zouden qua werkzaamheid en veiligheid uitwisselbaar moeten zijn. Bijwerkingencentrum Lareb ontving drie meldingen van aderontsteking na toedienen van Hypnomidate injecties.

Aderontsteking komt door een bloedpropje in een ader net onder de huid. De huid eromheen is dik, rood en pijnlijk. Tromboflebitis staat als bekende bijwerking in de productinformatie van Hypnomidate maar niet in die van Etomidaat-Lipuro.

Lareb heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geïnformeerd over deze meldingen.

Bekijk hier het overzicht van de meldingen.