Agnes Kant benoemd tot bijzonder hoogleraar

15-05-2024

Epidemioloog en directeur van Bijwerkingencentrum Lareb Agnes Kant is per 15 mei benoemd tot bijzonder hoogleraar innovatie van farmacovigilantie aan het LUMC/Universiteit Leiden. Samen met het LUMC gaat ze onderzoeken hoe de veiligheid van geneesmiddelen beter bewaakt kan worden. Kant: ”Het moet sneller en beter, omdat bijwerkingen geen bijzaak zijn.”

Zo’n 11 miljoen mensen gebruiken regelmatig geneesmiddelen, waarvan 14% zelfs 5 geneesmiddelen of meer. Van de acute ziekenhuisopnames komt naar schatting 5 tot 6% door geneesmiddel-gerelateerde problemen. Bij 65-plussers is dit zelfs 10%.

Bijwerkingen geen bijzaak
Kant: “Bijwerkingen zijn geen bijzaak. Kennis over bijwerkingen is belangrijk bij het afwegen van het gebruik van geneesmiddelen. Het is ook van belang ze tijdig te herkennen en ernstige gevolgen ervan te voorkomen. Soms kan bij klachten weten dat het een bijwerking is, ook ongerustheid wegnemen.“

Sneller en beter
Veel kennis over bijwerkingen blijft te lang onder de radar. Van alle signalen over bijwerkingen die Lareb naar buiten bracht in de periode 2008-2017 ging het merendeel (85%) over geneesmiddelen die al 10 jaar of langer op de markt waren. Kant: “We willen sneller, meer inzicht in bijwerkingen. Dat geldt voor nog onbekende, maar ook voor al bekende bijwerkingen. Ook relevant is om te weten hoe vaak het voorkomt en bij wie, wat het beloop is, of het overgaat of niet en wat de impact voor de patiënt is.”

LUMC en Lareb
Met deze leerstoel gaan LUMC en Lareb samen onderzoeken hoe de veiligheid van geneesmiddelen beter bewaakt kan worden. De leerstoel valt binnen de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie. Hierbij zullen nieuwe methoden toegepast worden, zoals kunstmatige intelligentie en het gebruik van meer informatiebronnen, zoals ziekenhuisdata, social media en ervaringen van patiënten.

Samenwerking
Lareb en de afdeling Klinische Farmacie & Toxicologie van het LUMC werken al langer samen op het gebied van opsporing van bijwerkingen. Zo was Lareb betrokken bij het onderzoek van LUMC waaruit bleek dat patiënten bij wie de dosering van medicatie wordt afgestemd op hun DNA, 30% minder kans hebben op een ernstige bijwerking. Daarnaast is er samenwerking in onderzoek naar het mogelijk risico op trombose na coronavaccins en het gebruik van ziekenhuisdata als aanvulling bij het opsporen van bijwerkingen.

Lees ook het artikel in de Volkrant.