Allergische reactie na meningokokkenvaccinatie

14-11-2023

Het meningokokkenvaccin Nimenrix kan in zeldzame gevallen een allergische reactie geven. Bijwerkingencentrum Lareb ontving hier meldingen van. Als de allergische reactie acuut optreedt, is deze vaak ernstig en moet deze direct worden behandeld door een arts. Een reactie die pas na een aantal uren of dagen optreedt is meestal niet ernstig en hoeft niet altijd te worden behandeld.

Een allergische reactie is een overgevoeligheidsreactie van het immuunsysteem op een bepaalde stof, bijvoorbeeld van een vaccin. De ernst van de reactie kan variëren van mild tot ernstig. Milde klachten zijn bijvoorbeeld galbulten en huiduitslag. Ernstige klachten zijn onder andere benauwdheid, lage bloeddruk en verminderd bewustzijn. Als meerdere organen zijn betrokken bij de reactie, spreken we van anafylaxie. Een anafylactische reactie kan levensbedreigend zijn. Lees hier meer over deze bijwerking.

Meningokokkenvaccin voor 14-jarigen
Sinds 2018 zit Nimenrix in het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen van 14 jaar. Kinderen van 14 maanden krijgen ook een meningokokkenvaccinatie, maar sinds augustus 2022 van een ander merk, namelijk MenQuadfi. Dit bericht gaat alleen over het meningokokken-ACWY vaccin Nimenrix. Er zijn geen meldingen van allergische reactie na alleen MenQuadfi.

Meldingen Lareb
Vanaf 2018 tot en met eind augustus 2023 ontving Lareb 44 meldingen van mogelijke allergische reacties na vaccinatie met Nimenrix. In 32 van die meldingen werd er tegelijkertijd ook een vaccinatie gegeven tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). In die meldingen is onduidelijk welk vaccin de allergische reactie uitgelokt heeft. In twaalf meldingen werd enkel Nimenrix gegeven. Van de twaalf meldingen waren er twee waarbij er een acute allergische reactie optrad. Eén van hen was bekend met andere allergieën.

Bijsluiter Nimenrix
Op dit moment staan galbulten, uitslag en roodheid genoemd in de bijsluiter van Nimenrix. Allergische en anafylactische reacties (nog) niet. Lareb heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geïnformeerd over haar bevindingen. Het CBG gaat de informatie van Lareb bespreken met het Europese netwerk. Daar wordt besloten of de bijsluiter moet worden aangepast.

Lees hier meer over onze meldingen (in het Engels).