Astma-exacerbaties na overstap nieuwe inhalator Sandoz

06-06-2016

Bijwerkingencentrum Lareb ontving tot eind mei dit jaar 45 meldingen van een mogelijk verminderd effect van salbutamol van het merk Sandoz. Patiënten gebruikten voorheen een andere astma-inhalator met salbutamol voor de behandeling van hun klachten. Bij een aantal patiënten, onder wie 28 kinderen jonger dan 18 jaar, was een ziekenhuisopname nodig vanwege een astma-aanval na wisseling naar deze nieuwe inhalator. Onder de melders waren gebruikers (inclusief ouders van astma-patiëntjes) en zorgverleners, zoals medisch specialisten.

De fabrikant Sandoz heeft in oktober 2014 een inhalator met salbutamol 100 microgram/dosis op de markt gebracht; te herkennen aan RVG-nummer 34424. Deze wijkt qua uiterlijk én qua samenstelling af van het reguliere Sandoz-product, dat door veel patiënten gebruikt werd. Zo bevat het nieuwe product oliezuur als hulpstof. Alle meldingen betroffen een omzetting van het reguliere naar het nieuwe Sandoz-product.

Onderzoek in Europees verband heeft geen verklaring opgeleverd voor het optreden van astma-exacerbaties bij het gebruik van dit nieuwe product. Er is geen kwaliteitsdefect van salbutamol Sandoz gevonden. Het CBG vindt dat nader onderzoek nodig is:

Meer meldingen over vergelijkbare problemen na omzetting naar dit product kunnen bijdragen aan een veiliger gebruik.