Bekende bijwerkingen bij Moderna vaker na tweede prik

18-08-2021

Algemene lichamelijke klachten, die ook verwacht worden bij vaccinaties, worden na de tweede vaccinatie met het Moderna vaccin (Spikevax) vaker ervaren dan na de eerste vaccinatie. Bij het AstraZeneca vaccin (Vaxzevria) is dit andersom. Bij het Pfizer/BioNTech vaccin (Comirnaty) is er nagenoeg geen verschil. Dit blijkt uit vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb.

Vragenlijstonderzoek coronavaccins
Lareb volgt met een vragenlijstonderzoek gevaccineerden om het optreden van bijwerkingen na coronavaccinatie in kaart te brengen. Deze voorlopige resultaten gaan over 10.227 deelnemers met het Pfizer/BioNTech vaccin, 5556 met het AstraZeneca vaccin, 2441 met het Moderna vaccin. Allen hebben twee vaccinaties gehad.

Meer oudere deelnemers en mannen Pfizer/BioNTech
De leeftijdsverdeling van de deelnemers en het aantal mannen en vrouwen verschilde per vaccin. Er waren meer vrouwen onder de deelnemers die het AstraZeneca en Moderna vaccin kregen. Bij het Pfizer/BioNTech waren er juist meer mannelijke deelnemers. Ook waren dit meer oudere deelnemers. Mannen en ouderen ervaren minder bijwerkingen.

Algemene lichamelijke klachten
De algemene klachten, hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn, vermoeidheid, niet lekker voelen, misselijkheid, rillingen en koorts zijn bekende bijwerkingen na vaccinaties. Uit ons vragenlijstonderzoek blijkt dat tenminste één van deze bijwerkingen vaker wordt ervaren na de tweede Moderna vaccinatie dan na de eerste vaccinatie. Bij het AstraZeneca vaccin is dit andersom. Bij het Pfizer/BioNTech vaccin is er nagenoeg geen verschil. Dit geldt voor mannen en vrouwen in bijna alle leeftijdsgroepen (zie tabellen) en ook voor elk van deze bijwerkingen afzonderlijk.

Percentage deelnemers dat tenminste één van deze bekende bijwerkingen ervaart

   1e vaccinatie  2e vaccinatie
Pfizer/BioNTech  25%  26%
Moderna  56%  79%
AstraZeneca  86%  39%

 

Hieronder uitgesplitst naar leeftijd en geslacht

 

Percentage deelnemers dat koorts heeft ervaren na 1e en 2e vaccinatie (> 38oC)

   1e vaccinatie  2e vaccinatie
Pfizer/BioNTech  1%  2%
Moderna  4%  22%
AstraZeneca  31%  3%

 

Hieronder uitgesplitst naar leeftijd en geslacht