Bekende bijwerkingen vaker bij de eerste AstraZeneca vaccinatie

25-06-2021

De bekende bijwerkingen, die ook verwacht worden bij vaccinaties, worden het vaakst ervaren bij het AstraZeneca vaccin (Vaxzevria). Bij het Pfizer/BioNTech vaccin (Comirnaty) worden deze het minst vaak ervaren. Het Moderna en Janssen vaccin zitten daar tussenin. Vrouwen en jongeren rapporteerden relatief meer van deze bijwerkingen. Dit blijkt uit vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Het gaat hier om de eerste - en bij Janssen dus enige - vaccinatie.

Vragenlijstonderzoek coronavaccins
Lareb volgt met een vragenlijstonderzoek gevaccineerden gedurende 6 maanden om het optreden van bijwerkingen in kaart te brengen. Deze resultaten gaan over de eerste vaccinatie van 10.860 deelnemers met het Pfizer/BioNTech vaccin, 8.781 met het AstraZeneca vaccin, 2.994 met het Moderna vaccin en 2.102 deelnemers met het Janssen vaccin. De leeftijdsverdeling van de deelnemers en het aantal mannen en vrouwen verschilde per vaccin. Er waren meer vrouwen onder de deelnemers die het AstraZeneca, Moderna en Janssen vaccin kregen, respectievelijk 85%, 73% en 63%. Bij het Pfizer/BioNTech waren er juist meer mannelijke deelnemers. Slechts 37% was vrouw. Ook waren dit meer oudere deelnemers.

Ervaren bijwerkingen per coronavaccin
Hoofdpijn, vermoeidheid, algemeen niet lekker voelen werden vaak (meer dan 60%) ervaren bij het AstraZeneca vaccin. Ook bij het Janssen vaccin kwamen die vaak voor (meer dan 45%). Ook koorts (>38) werd het vaakst bij AstraZeneca ervaren, namelijk door 35% van de deelnemers.

Bijwerking  Pfizer/BioNTech  Moderna  AstraZeneca  Janssen
Vermoeidheid  12%  31%  62%  48%
Spierpijn  12%  32%  57%  39%
Rillingen  3%  12%  57%  35%
Pijn op de prikplek  20%  51%  51%  33%
Misselijkheid  2%  10%  27%  17%
Koorts  1%  6%  35%  20%
Je niet lekker voelen  8%  24%  63%  45%
Hoofdpijn  9%  22%  66%  48%

 

Vrouwen en jongeren ervaren meer bijwerkingen
Vrouwen rapporten in het onderzoek meer bekende bijwerkingen dan mannen. Dat geldt voor alle vaccins. Ook is er een duidelijk patroon dat jongeren vaker de bekende bijwerkingen ervaren dan ouderen. Zie hieronder de bijwerkingen per leeftijdsgroep en voor mannen en vrouwen. Dat verklaart voor een deel dat deelnemers die het Pfizer/BioNTech vaccin hebben gekregen, minder vaak bijwerkingen hebben ervaren. De deelnemers waren voornamelijk mannen en ouderen. Maar bij het AstraZeneca vaccin zijn de bekende bijwerkingen, zowel bij mannen als vrouwen en in alle leeftijdsgroepen het vaakst ervaren.

AstraZeneca

 
Bijwerkingen per leeftijdscategorie Bijwerkingen man Bijwerkingen vrouw

 

Janssen

 
Bijwerkingen per leeftijdscategorie Bijwerkingen man Bijwerkingen vrouw

 

Moderna

 
Bijwerkingen per leeftijdscategorie Bijwerkingen man Bijwerkingen vrouw

 

Pfizer

 
Bijwerkingen per leeftijdscategorie Bijwerkingen man Bijwerkingen vrouw