Betere bewaking veiligheid methylfenidaat voor ADHD wenselijk

24-04-2017

Bijwerkingencentrum Lareb beveelt aan de veiligheid van methylfenidaat bij gebruik door volwassenen beter in kaart te brengen. Methylfenidaat, dat vooral bekend is onder merknamen als Ritalin en Concerta is door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) niet goedgekeurd voor gebruik door volwassenen, onder meer vanwege het risico op bijwerkingen. Toch wordt methylfenidaat door  volwassenen op grote schaal gebruikt.

Gebruik methylfenidaat

In 2015 waren er in de leeftijdsgroep ouder dan 25 jaar meer dan 57.000 gebruikers. (1) Dat is ongeveer 30% van het totaal aantal gebruikers. Methylfenidaat wordt als eerste keuze aanbevolen bij de behandeling van volwassenen met ADHD. Dit staat in de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie uit 2015. (2)

Gemelde bijwerkingen

Bijwerkingencentrum Lareb ontving tot nu toe ongeveer 1.200 meldingen over mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van methylfenidaat. Het gaat om 542 meldingen met in totaal 1.187 vermoede bijwerkingen bij volwassenen waaronder bekende bijwerkingen, zoals hartaandoeningen (109 keer) en psychiatrische bijwerkingen (101 keer). 

In een eerdere enquête in 2015 onder volwassen gebruikers van ADHD-medicatie geeft 75% aan weleens bijwerkingen te ervaren.

Aanbeveling

Bijwerkingencentrum Lareb heeft alle meldingen bij volwassenen gedeeld met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Ze beveelt aan het optreden van bijwerkingen beter in kaart te brengen. Bijvoorbeeld door  een vaste  groep gebruikers van methylfenidaat langere tijd te volgen.

Bekijk hier het overzicht van alle meldingen bij Bijwerkingencentrum Lareb.

Bronnen:

  1. GIP databank. Zorginstituut Nederland. www gipdatabank nl/ 2017 [cited 2017 Feb 6].
  2. Dutch guideline for psychiatrists [ADHD in adults] Richtlijn ADHD bij volwassenen, fase 1 diagnostiek en medicamenteuze behandeling (2015). https://www.nvvp.net/website/richtlijnen/overzicht-richtlijnen
     2015 July 8 [cited 2017 Feb 6];