Bijwerkingenweek vraagt aandacht voor melden

07-11-2016

Het melden van mogelijke bijwerkingen van medicijnen moet beter. Daarom doen het Bijwerkingencentrum Lareb en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) mee aan de Europese bijwerkingenweek. Deze start vandaag in 22 Europese landen en duurt tot en met 11 november 2016. De campagne bestaat uit animatiefilmpjes en korte infographics. Verspreiding gebeurt met #mijnbijwerking via Facebook en Twitter. Doel is dat medicijngebruikers mogelijke bijwerkingen vaker melden.

Voordat een medicijn wordt toegelaten beoordeelt het CBG of het werkt en veilig is. Als het medicijn eenmaal op de markt is dan blijven het CBG en Bijwerkingencentrum Lareb het medicijn samen goed in de gaten houden. Dit gebeurt door bijwerkingen steeds af te wegen tegen de bedoelde effecten. In Nederland kunt u bijwerkingen melden bij Bijwerkingencentrum Lareb. Die analyseert ze en stuurt de resultaten door naar het CBG.  Door uw melding komen we steeds meer te weten over medicijnen en helpt u ook andere mensen.

Bert Leufkens, voorzitter CBG: “Veel van de bijwerkingen zijn bekend, maar soms komen ook nieuwe bijwerkingen aan het licht. Of bijwerkingen komen vaker voor dan we eerst dachten. Melden zorgt voor meer kennis over bijwerkingen. Die kennis delen we met bijvoorbeeld artsen. Nieuwe bijwerkingen komen in de bijsluiter.”      

Agnes Kant, directeur Bijwerkingencentrum Lareb: “In elk ziekenhuis is er gemiddeld één opname per dag door bijwerkingen na medicijngebruik. Het is belangrijk dat we zo veel mogelijk weten over welke bijwerkingen een medicijn kan veroorzaken. En dat we uitzoeken waardoor die bijwerkingen ontstaan.”

Deze campagne is onderdeel van het Europese SCOPE project en heeft als doel patiënten en zorgverleners bewust te maken van het belang van melden van bijwerkingen. Er wordt ook een radiospot ingezet.

De link naar het youtube filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=jlNOMqxAeG0

En naar facebook en twitter: www.facebook.com/mijnbijwerking www.twitter.com/mijnbijwerking