CBG-beoordeling onderzoek kwaliteit Thyrax


31-07-2015

  • Onlangs concludeerde Bijwerkingencentrum Lareb uit een analyse van ruim 1800 meldingen van bijwerkingen en een vervolg-enquête dat er na de verpakkingswijziging van Thyrax bij patiënten ‘ontregeling’ is opgetreden. 

    Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft gisteren de beoordeling afgerond van een onderzoek naar de kwaliteit door de fabrikant van Thyrax. Het CBG concludeert op basis van dit onderzoek dat zowel de Thyrax tabletten in de huidige doordrukstrips als die in de oude verpakking (een glazen potje) aan de kwaliteitseisen voldoen. Het onderzoek liet zien dat de hoeveelheid levothyroxine in tabletten uit beide verpakkingen hetzelfde bleef. De tabletten uit de doordrukstrips bleken wel iets stabieler.

    Het is bekend dat de kleinste verandering in medicatie al effect kan hebben op patiënten met schildklierproblemen. De klachten die ervaren werden na de verpakkingswijziging, zijn vergelijkbaar met de klachten die optreden als deze patiënten overgaan naar een ander merk levothyroxine bevattende geneesmiddelen. Dit is een mogelijke verklaring voor het hoge aantal meldingen van bijwerkingen sinds de wijziging van de verpakking eind 2013.

    Rapport Lareb.