Deelname patiënten bewaking veiligheid geneesmiddelen waardevol

22-03-2018

Patiëntenparticipatie is van grote waarde voor de bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen (farmacovigilantie). Leàn Rolfes concludeert in haar proefschrift dat meldingen van patiënten bijdragen aan het tijdig vinden van nieuwe bijwerkingen. De kwaliteit van de informatie die zij geven over de bijwerkingen die zij ervaren is goed. Bovendien geven patiënten informatie over in de invloed van bijwerkingen op hun dagelijkse leven. Voor een optimale bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen zouden zorgverleners en patiënten gestimuleerd moeten worden om bijwerkingen te melden.

Bijwerkingen die patiënten en zorgverleners opmerken in de dagelijkse praktijk, kunnen zij melden. In ons land kan dat bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Meldingen van bijwerkingen worden door Bijwerkingencentrum Lareb geanalyseerd. Dit zorgt voor nieuwe kennis over bijwerkingen, die eerder niet of onvoldoende bekend was. Kennis die cruciaal is voor zorgverleners en patiënten bij de keuze voor een geneesmiddel, het mogelijk voorkomen en tijdig herkennen van bijwerkingen.

Het proefschrift van Leàn Rolfes gaat over de impact van patiëntenparticipatie aan farmacovigilantie. Patiënten zijn degenen die bijwerkingen ervaren. Zij kunnen daarom een goede beschrijving geven van de bijwerkingen die zij ervaren. Toch was participatie van patiënten in de farmacovigilantie niet altijd vanzelfsprekend. Vanaf het begin van de 21e eeuw zijn steeds meer landen meldingen van patiënten gaan accepteren. Dit proefschrift focust zich op het type en de kwaliteit van informatie die patiënten melden. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag of patiëntmeldingen bijdragen aan het tijdig herkennen van veiligheidsrisico’s van geneesmiddelen. Ook is aandacht voor de manier waarop een bijwerkingencentrum informatie aan patiënten terug kan geven wanneer zij een bijwerking hebben gemeld.


Leàn Rolfes deed haar onderzoek bij Bijwerkingencentrum Lareb in combinatie met een aanstelling als parttime externe PhD-student aan het Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP) van de Rijksuniversiteit van Groningen.

Bekijk hier het proefschrift.