Diabetes door nivolumab, pembrolizumab en cemiplimab

08-09-2020

Diabetes mellitus type 1 is een zeldzame bijwerking van behandeling met nivolumab, pembrolizumab en cemiplimab. Diabetes kan leiden tot ketoacidose, waarbij het bloed verzuurt.
Let daarom op symptomen van een te hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) zoals veel plassen en drinken. Neem bij het ontstaan van deze klachten direct contact op met een arts. Dat is belangrijk om een ernstig beloop te voorkomen.

Bijwerkingencentrum Lareb ontving acht meldingen van diabetes bij deze middelen. Bij vier patiënten was er een ketoacidose. Uit de meldingen blijkt dat diabetes snel na start van het gebruik  deze middelen kan ontstaan.

Nivolumab, pembrolizumab en cemiplimab worden gebruikt bij verschillende kankersoorten, zoals melanomen, longkanker en nierkanker.

Lees het volledige artikel in het Pharmaceutisch Weekblad.