Digitale melding en uitnodiging levert meer LIM inclusies op

11-06-2018

In samenwerking met Service Apotheek heeft Lareb een pilotproject uitgevoerd. Tijdens dit project werd een automatische pop-up in het apotheeksysteem ontwikkeld waarmee ook een e-mail kan worden verzonden naar de patiënt. Deze werkwijze voor het uitnodigen van patiënten voor Lareb Intensive Monitoring (LIM) sluit beter aan op de praktijk. Ook levert deze inclusiemethode meer LIM deelnemers op dan uitnodigen met de flyer. De nieuwe werkwijze wordt daarom ook bij andere apotheken geïmplementeerd.

Digitale uitnodiging
De nieuwe methode is ontwikkeld in een pilotproject gesubsidieerd door ZonMwOm patiënten een digitale uitnodiging te sturen tijdens het aanschrijven en afleveren van het geneesmiddel werd in het apotheekinformatiesysteem (AIS) een pop-up signaal ontwikkeld door NControl, de software ontwikkelaar voor Service Apotheek. Deze pop-up, ook wel NAlert genoemd, verschijnt zodra er een eerste uitgifte plaatsvindt van een geneesmiddel dat met LIM gevolgd wordt. De apotheekmedewerker kan met de NAlert direct een e-mail versturen naar de patiënt, waarin deze wordt uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. Op dit moment kunnen alle Service Apotheken de NAlert activeren en deze toepassing in gebruik nemen.

Pilot periode
In een zes maanden durende pilotperiode is deze methode getest in 30 apotheken. Het aantal deelnemers die dit voor LIM opleverde, werd vergeleken met de aantallen van dezelfde apotheken in het verleden en met 30 andere apotheken tijdens de pilotperiode. Bij de vergelijking met dezelfde apotheken in het verleden bleek dat het aantal deelnemers significant verviervoudigde met de nieuwe methode. In vergelijking met het aantal inclusies van 30 andere apotheken gedurende de pilotperiode was het aantal deelnemers zelfs zeven keer hoger. De toename is een belangrijk resultaat, hoewel het aantal deelnemers aan LIM ten opzichte van de totale gebruikerspopulatie nog steeds relatief laag is. Daarnaast gaven pilotapothekers aan dat de werkwijze prettig is en goed aansluit op de huidige manier van werken in de apotheek.

Innovatie van belang voor LIM
De onderzoeken die met LIM uitgevoerd worden zijn van grotere waarde als er veel patiënten deelnemen. Op die manier komt er een goed beeld van het gebruik van een geneesmiddel in de praktijk en inzicht in bijvoorbeeld het beloop en de impact van bijwerkingen die daarbij optreden. De bereidheid van apothekers om patiënten te includeren voor de lopende onderzoeken is dus ook een belangrijke factor om LIM van waarde te laten zijn. Omdat de huidige methode, het meegeven van de flyer, onvoldoende aansluit op de werkwijze in de apotheek, is deze nieuwe methode ontwikkeld. Met de pilot is een eerste aanzet gemaakt naar een methode die beter past bij de praktijk en die bovendien leidt tot een goede respons onder patiënten.