Elpenhaler inhalator voor astma niet geschikt voor kinderen


17-06-2015

 • Recent ontving Bijwerkingencentrum Lareb een melding over een 12-jarige jongen die na een wisseling van inhalator een acute ernstige astma-aanval (status astmaticus) kreeg.

  De jongen gebruikte de Seretide Diskus waarmee zijn astmatische klachten al een jaar goed onder controle (stabiel) waren. Deze werd vervangen door de salmeterol/fluticason Elpenhaler. Twee maanden na de start van het gebruik van deze Elpenhaler kreeg de jongen de acute ernstige astma-aanval waarvoor hij werd opgenomen op de Intensive Care en aan de beademing moest. “In het verleden is het patiëntje één keer eerder opgenomen geweest vanwege een status astmaticus. Op dit moment waren er echter geen andere uitlokkende factoren aanwezig dan de wisseling van de inhalator“, aldus de melder, een kinderarts longziekten [1].

  De salmeterol/fluticason Elpenhaler van fabrikant Focus is sinds 2013 op de markt in Nederland en is een singledose poeder inhalator. In de officiële productinformatie van deze inhalator wordt vermeld [2]: “Salmeterol/Fluticasonpropionaat Elpen mag niet worden gebruikt door kinderen en adolescenten”. Daarnaast wijst de NHG standaard astma bij kinderen erop dat een multidose inhalator de voorkeur heeft vanwege het gebruiksgemak en dat substitutie onwenselijk is in deze populatie [3]. Ook de KNMP handleiding substitutie geeft aan dat continuïteit van de soort inhalator van belang is voor de therapietrouw, adequaat en veilig gebruik. Tevens wordt daarin opgemerkt dat substitutie hiervan niet zonder risico’s is [4].

  Geraadpleegde literatuur d.d. 10-6-2015
  1. Bijwerkingencentrum Lareb Bijwerkingendatabank via https://www.lareb.nl/nl/databank
  2. Officiële productinformatie (SmPC) via https://www.cbg-meb.nl
  3. NHG standaard ‘astma bij kinderen’ via https://www.nhg.org/