Ernstige bijwerkingen (hydroxy)chloroquine coronapatiënt

23-04-2020

Het CBG en de EMA waarschuwen voor ernstige hartritmestoornissen door chloroquine en hydroxychloroquine bij coronapatiënten, in sommige gevallen met dodelijke afloop. Met name in een hoge dosering of in combinatie met andere medicijnen. Het risico blijkt uit recente onderzoeken uitgevoerd bij coronapatiënten.

Melden
Er zijn tot nu toe enkele tientallen bijwerkingen gemeld bij Lareb van geneesmiddelen ingezet voor COVID-19. Juist in een periode dat geneesmiddelen anders ingezet worden dan waarvoor ze oorspronkelijk geregistreerd zijn, is het verzamelen van actuele kennis over bijwerkingen en het delen van kennis en ervaringen van groot belang. Speciaal voor het melden van bijwerkingen bij COVID-19 behandelingen, stelt Lareb een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar.

Bijwerkingen
Het is bekend dat deze geneesmiddelen hartritmestoornissen kunnen veroorzaken door een beïnvloeding van de elektrische activiteit van het hart (QT-verlenging). Lareb ontving hiervoor tot nu toe bij COVID-19 behandelding twee meldingen. Eerder ontving Lareb voor de oorspronkelijk toepassingen waarvoor de middelen geregistreerd zijn, ook enkele meldingen van hartritmestoornissen.
Bij COVID-19 is de dosering hoger dan bij de meest oorspronkelijke toepassingen. Het risico op dosis gerelateerde bijwerkingen, waaronder QT-verlenging, is daarmee wellicht hoger.

Lees hier het bericht van het CBG met advies aan zorgverleners.