Ernstige huidreacties bij atezolizumab

29-03-2021

Bij patiënten die atezolizumab gebruiken kunnen ernstige huidreacties optreden. In het ergste geval kunnen hierbij huid en slijmvliezen loslaten. Deze huidreacties worden ook serious cutaneous adverse reactions (SCAR) genoemd en kunnen levensbedreigend zijn. Deze reacties kunnen ontstaan door medicijngebruik maar gelukkig komt dit zelden voor.

Atezolizumab wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende soorten kanker, zoals blaas-, long- en borstkanker.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert zorgverleners om hun patiënten goed te controleren op deze huidreacties. Bij atezolizumab gaat het vooral om acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP), Stevens-Johnsonsyndroom (SJS), toxische epidermale necrolyse (TEN) en een reactie met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS). Bij het vermoeden van een SCAR moet een patiënt worden doorverwezen naar een dermatoloog. De behandeling moet worden stopgezet wanneer een ernstige SCAR is vastgesteld.

Bijwerkingencentrum Lareb heeft nog geen meldingen van een SCAR bij atezolizumab ontvangen.

Lees hier het bericht van het CBG.