Ernstige leverklachten bij cladribine (Mavenclad)

15-02-2022

Cladribine van het merk Mavenclad kan soms leverschade veroorzaken. Dit blijkt uit de beoordeelde veiligheidsgegevens van Mavenclad. Leverschade is als bijwerking opgenomen in de productinformatie. 

Cladribine
Cladribine (Mavenclad) wordt gebruikt voor de behandeling van zeer actieve relapsing multiple sclerose. Cladribine (Litak) en cladribine (Leustatin) worden voorgeschreven bij kanker. Bij deze merken is bekend dat ze leverklachten kunnen geven.

Leverschade
Klachten die kunnen duiden op leverschade zijn:

  • geen trek in eten hebben, misselijkheid en/of overgeven;
  • buikpijn;
  • vermoeidheid;
  • gelige huid of ogen;
  • donkere urine.

Neem direct contact op met uw huisarts als deze klachten optreden.

Advies voor zorgverleners

  • Neem vóór de start van de behandeling een uitgebreide anamnese af bij de patiënt over onderliggende leverstoornissen of voorvallen van leverschade bij gebruik van andere geneesmiddelen;
  • Beoordeel leverfunctietesten vóór de start van de 1e en de 2e behandelingskuur;
  • Voer leverfunctietesten uit tijdens de behandeling en herhaal deze op basis van klinische verschijnselen en symptomen.

Als een patiënt leverschade ontwikkelt, moet de behandeling met cladribine worden onderbroken of gestaakt.

Onder andere neurologen, verpleegkundig specialisten en (ziekenhuis)apothekers zijn hierover geïnformeerd via een zogenoemde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). Dit is een brief met belangrijke risico-informatie over dit geneesmiddel.

Lees meer over leverschade bij cladribine op de website van het CBG.